Maamaksu andmete struktuur

Maamaksu andmete struktuuri tabel alates 2013. aastast.  

Jrk nr Nimi Tüüp Välja pikkus Selgitus
1 KNIMI Character 120 maakasutuse nimetus
2 KKOOD Character 20 maatüki katastritunnus või maakatastrisse kandmata maatüki korral maakasutuse kood
3 MNIMI Character 120 maksumaksja nimi
4 MKOOD Character 11 maksumaksja reg nr/isikukood
5 MAADR Character 150 maksumaksja aadress
6 MYHIK Character 1 pindala mõõtühik (h või m)
7 YM Numeric 5,2 ühtne maksumäär
8 PM Numeric 5,2 haritava maa maksumäär
9 YMHIND Numeric 12 ühtse maksumäära maksustamishind
10 PIND Numeric 14,2 ühtsele maksumäärale vastav pindala
11 PMHIND Numeric 12 haritava maa maksustamishind
12 HPIND Numeric 14,2 haritava maa maksumäärale vastav pindala
13 PSOOD Numeric 10 pensionäri (represseeritu) maksuvabastuse summa
14 KSOOD Numeric 10 koduomaniku maksuvabastuse summa
15 SYHIND50 Numeric 12 50% soodustuse ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind
16 SYPIND50 Numeric 14,2 50% soodustuse ühtsele maksumäärale vastav pindala
17 SPHIND50 Numeric 12 50% soodustuse haritava maa maksumäärale vastav maksustamishind
18 SPPIND50 Numeric 14,2 50% soodustuse haritava maa maksumäärale vastav pindala
19 SYHIND100 Numeric 12 100% soodustuse ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind
20 SYPIND100 Numeric 14,2 100% soodustuse ühtsele maksumäärale vastav pindala
21 SPHIND100 Numeric 12 100% soodustuse haritava maa maksumäärale vastav maksustamishind
22 SPPIND100 Numeric 14,2 100% soodustuse haritava maa maksumäärale vastav pindala
23 OMKPV Date 10 maa omandamise kuupäev (pp.kk.aaaa)
24 VOORKPV Date 10 maa võõrandamise kuupäev (pp.kk.aaaa)
25 MAALIIK Character 2 maaomandi liik
26 OSA Character 20 omandiosa suurus
27 AKT_NR Character 20 eelhaldusakti number
28 AKT_KUUP Date 10 eelhaldusakti kuupäev (pp.kk.aaaa)
29 INFO Character 300 selgitav tekst
30 ID Numeric 20 kirje identifikaator

 

02.02.2017