II. FIE maksukalender 2020

Kohustuslik kõikidele FIE-dele

Olulisemad tähtajad FIE-le

2020. aastal

16. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
30. APRILL Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
15. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*
1. OKTOOBER 2019. aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

 

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI … Tähtpäev
FIE on tööandjaks ja teeb väljamakseid teisele füüsilisele isikule Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine, deklareeritud maksude ja maksete ülekandmine Maksu- ja Tolliameti pangakontole Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
FIE töötajate registreerimine töötamise registris Hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks
2019. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM MR) väljastamine isiku nõudmisel** 1. veebruar
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine***
Tõendi töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade kohta (vorm TPS) väljastamine isiku nõudmisel 1. detsember
FIE, kes on tööandjana kalendriaasta jooksul katnud töötaja tervise edendamise kulusid piirmäära ulatuses (tulumaksuseaduse § 48 lg 55), peab esitama Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta 1. veebruariks deklaratsiooni INF 14 ja täidab III osa
… FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) Maksustamisperioodile (kuu) järgneva kuu 10. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD ja vormi KMD INF) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5 tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel 15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
… FIE on maaomanik Maamaksu tasumine  31. märts****
 1. oktoober
... FIE on pakendiettevõtja Pakendiaktsiisi tasumine 15. jaanuar
15. aprill

15. juuli
15. oktoober
Märkused

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.
* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 300 eurot (tulumaksuseaduse § 47);
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.
*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.
**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 1. aprilliks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 1. aprilliks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).

2021. aastal

15. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
30. APRILL Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
15. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*
1. OKTOOBER 2020. aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

 

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI … Tähtpäev
FIE on tööandjaks ja teeb väljamakseid teisele füüsilisele isikule Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine, deklareeritud maksude ja maksete ülekandmine Maksu- ja Tolliameti pangakontole Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
FIE töötajate registreerimine töötamise registris Hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks
2020. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM MR) väljastamine isiku nõudmisel** 1. veebruar
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine***
Tõendi töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade kohta (vorm TPS) väljastamine isiku nõudmisel 1. detsember
FIE, kes on tööandjana kalendriaasta jooksul katnud töötaja tervise edendamise kulusid piirmäära ulatuses (tulumaksuseaduse § 48 lg 55), peab esitama Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta 1. veebruariks deklaratsiooni INF 14 ja täidab III osa
… FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) Maksustamisperioodile (kuu) järgneva kuu 10. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD ja vormi KMD INF) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5 tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel 15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
… FIE on maaomanik Maamaksu tasumine  31. märts****
 1. oktoober
... FIE on pakendiettevõtja Pakendiaktsiisi tasumine 15. jaanuar
15. aprill

15. juuli
15. oktoober
Märkused

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.
* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 300 eurot (tulumaksuseaduse § 47);
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.
*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.
**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 1. aprilliks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 1. aprilliks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).

Maksudeklaratsioonide esitamine


Maksudeklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-MTA kaudu. Kuni viie väljamakse saaja korral võib maksudeklaratsiooni esitada ka pabervormil lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse. Deklaratsioonid on leitavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee ärikliendi avalehelt saki „Tulu, kulu, käive, kasum" rubriigist „Maksudeklaratsioonid ja nende täitmise juhised", kust neid on võimalik vajadusel välja printida.
 

Maksude tasumine


Pangakontod

Riiklikud maksud ja maksed tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontodele (vt lehte „Rekvisiidid maksude tasumiseks").

Viitenumber

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevalt rahaliste kohustuste tasumiseks oma personaalne viitenumber.

Oma viitenumbri saate teada Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või lehelt „Rekvisiidid maksude tasumiseks".
 

19.11.2020