Palgamakse teenus LHV internetipangas

LHV Pank ning Maksu- ja Tolliamet (MTA) avasid koostöös valminud palgamakse teenuse, mille abil saavad ettevõtjad palga väljamaksmise, deklareerimise ja maksude tasumise teha samaaegselt LHV internetipangas ilma e-maksuametit/e-tolli külastamata.

Eelkõige lihtsustab uus teenus palga deklareerimist väikese suurusega ettevõtjate jaoks, kellel on lihtsamat tüüpi palga väljamaksed. Palgamakse teenuse kasutamisel vabanevad ettevõtjad enamikul juhtudel erinevatesse keskkondadesse andmete sisestamise kohustusest.

Palgamakse teenust saab kasutada kuue eraisikule tehtava väljamakse puhul:
  1. palk
  2. juhatuse liikme tasu
  3. võlaõigusliku lepingu järgne tasu (nt töövõtuleping)
  4. haigusraha
  5. sotsiaalmaksu miinimummäära tasumine
  6. maksustatava dividendi väljamakse

Vanaviisi tuleb deklareerida teist tüüpi töötajale tehtavad väljamaksed ja väljamaksed mitteresidentidele.

Teenust kasutades saab LHV Panga klient määrata internetipangas ülekande juures vastavad tunnused (nt palgamakse, tööaja määra, maksuvaba tulu arvestamise).

Pank saadab maksustamise algandmed MTA-le, kes automaatselt arvutab isikupõhiselt välja tasumisele kuuluva maksusumma ning saadab panka tagasi tasumisele kuuluvate maksusummade info nii, et juba ülekande tegemisel näeb klient ära kaasneva maksukohustuse.

Maksusumma saab soovi korral koos teiste maksetega kohe tasuda või maksta hiljem.

Maksed on võimalik salvestada, et siis edaspidi teha palgamaksed korraga.

23.05.2019