Sa oled siin

Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingu teatise täitmise juhend

Tabel 1. Metsamaterjali müügitehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – metsamaterjali ostja nimi;
Veerg 3 – metsamaterjali ostja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta; 
Veerg 4 – riik; käibemaksukohustuslase number juhul, kui ostja on käibemaksukohustuslane;
Veerg 5 – tehingu dokumendi (metsamaterjali võõrandamise lepingu, akti või arve) number;
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 6 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine, kauba eest osalise või täieliku makse laekumine (käibemaksuseaduse § 11 lg 1);
Ühendusesisese tehingu korral on tehingu kuupäev kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäev või kauba eest arve väljastamise päev, kui kauba arve väljastatakse enne kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva (käibemaksuseaduse § 11 lg 2);
Veerg 7 – kogus tihumeetrites (ilma komakohtadeta). Raidmete müügil 3,0 puistekuupmeetrit (kuupmeetrit) = 1 tm;
Veerg 8 – metsamaterjali tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 9 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes.

Tabel 2. Metsamaterjali ostutehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – metsamaterjali müüja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 3 – metsamaterjali müüja nimi;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (metsamaterjali võõrandamise lepingu, akti või arve) number;
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine, kauba eest osalise või täieliku makse laekumine (KMS § 11 lg 1);
Veerg 6 – kogus tihumeetrites (ilma komakohtadeta). Raidmete ostul 3,0 puistekuupmeetrit (kuupmeetrit) = 1 tm;
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksusumma täiseurodes;

NB! Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises ei pea kajastama ostutehinguid kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.  

Tabel 3. Raieõiguse müügitehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – raieõiguse ostja nimi;
Veerg 3 – raieõiguse ostja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (raieõiguse võõrandamise lepingu, akti või arve) number;
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: raieõiguse üleandmine, raieõiguse eest osalise või täieliku makse laekumine;
Veerg 6 – tehingu hinnanguline maht tihumeetrites;
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes.

Tabel 4. Raieõiguse ostutehingud
Veerg 1 – järjekorranumber;
Veerg 2 – raieõiguse müüja nimi;
Veerg 3 – raieõiguse müüja registrikood/isikukood või mitteresidendil isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
Veerg 4 – tehingu dokumendi (raieõiguse võõrandamise lepingu, akti või arve) number;
NB! Käibemaksukohustuslasel alati arve number.
Veerg 5 – tehingu kuupäev on päev mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: raieõiguse üleandmine, raieõiguse eest osalise või täieliku makse laekumine;
Veerg 6 – tehingu hinnanguline maht tihumeetrites;
Veerg 7 – tehingu maksumus täiseurodes (koos käibemaksuga);
Veerg 8 – arvestatud käibemaksu summa täiseurodes.
 

NB! Raieõiguse ning metsmaterjali müügi- ja ostutehingu teatises ei pea kajastama ostutehinguid kolmandatest riikidest ega ka Euroopa Liidu riikidest.

10.12.2020