Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldovale alates 1. märtsist 2008

Alates 1. märtsist 2008 kohaldatakse Moldovale vastavalt  EL Nõukogu 21. jaanuari 2008 määrusele nr 55/2008 ühepoolseid kaubandussoodustusi ja Moldova kustutatakse GSP süsteemis soodustusi saavate riikide nimekirjast.
 

01.02.2016