Türgi poolt ekslikult väljastatud päritolusertifikaatide GSP vorm A asendussertifikaadid

Kuna Liidu tolliseadustiku rakendusmäärus ei sätesta päritolusertifikaatide vorm A ja arvedeklaratsioonide asendamist seosas Türgiga, ei ole Türgi tollil seaduslikku alust väljastada päritolusertifikaatide GSP vorm A asendussertifikaate Türgisse imporditud GSP soodustusega hõlmatud riikidest pärinevatele kaupadele, mida reeksporditakse täielikult või osaliselt Euroopa Liidu territooriumile.

Türgi on aga ekslikult asendussertifikaate väljastanud. Nende asendussertifikaatide alusel ei või soodustusi kohaldada.

 

12.03.2018