Teadaanne importijatele Iisraelist

13. augustil avaldati Euroopa Liidu Teatajas 2012/C 232/03 uus teadaanne, millega muudetakse seni kehtinud korda 1967. aasta juunikuust alates Iisraeli valitsusalasse kuuluvatelt aladelt pärineva imporditud kauba kohta.

Uue teadaandega tehakse avalikuks nimekiri koos sihtnumbritega asundustest, mis kuuluvad alates 1967. aastast Iisraeli valitsusalasse, kuid ei kuulu ELi ja Iisraeli  vahelise assotsiatsioonilepingu järgse tariifse soodustuse alla.

Vastavate asukohtade ja sihtnumbrite ajakohastatud loetelu koos olulise märkusega on kättesaadav komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebilehel.
Enne nimekirja avamist on vaja tutvuda ka olulise märkusega (PDF).

Kauba päritolu omandamise koha kontrollimiseks on soovitatav avada nimekiri asunduste kohta komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebilehelt, mida ajakohastatakse regulaarselt.


Aimi Pihel
676 2155
 

01.02.2016