Alates 1. maist 2010 muutub sooduspäritolutõendite esitamise kord

Alates 1. maist 2010 muutub rahandusministri 2009. aasta 22. juuni määrus nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks”.

Muudatusest tulenevalt peab deklarant tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi koos impordi tollideklaratsiooniga.
Kui nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana andmetöötlussüsteemis (skaneerituna), on deklarant kohustatud selle tollile säilitamiseks edastama impordi tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul.
 

01.02.2016