Sa oled siin

Millised on muudatused eraisikutele seoses koroonakriisiga?

Eriolukord lõppes Eestis 17. mail 2020, kuid jätkuvalt kehtib edasi tervishoiualane hädaolukord. Lugege lähemalt koroonakriisist Eestis.
 

Meie klienditeenindus


Kõikides MTA klienditeenindustes ja tollipunktides kehtivad meie ja meie klientide turvalisuse tagamiseks ning viiruse leviku tõkestamiseks täiendavad reeglid.

 • Palume klientidel kanda maske ja desinfitseerida käed.
 • Klienditeenindajad ja tollitöötajad kasutavad isikukaitsevahendeid.

 • Teenindusbüroodes kehtib 2+2 reegel, mille kohaselt tohib teenindussaalis olla kliente vastavalt teenindajate arvule.

 • Palume kriitilise vajaduseta teenindussaali mitte tulla ja selle asemel eelistada elektroonilisi suhtluskanaleid või suhelda klienditeenindusega telefoni teel.

Teenindusbüroode ja tollipunktide lahtiolekuinfo


Alates 18. maist 2020 teenindavad järgmised tollipunktid kliente alltoodud kellaaegadel, kuid klientidel teenindussaalidesse siseneda ei lubata.

 • Paldiski piiripunktis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 8.30–16.30. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites. Kui kohapealset klienditeenindust ei toimu ja elektroonilisi kanaleid ei ole võimalik kasutada, siis pöörduge palun Muuga tollipunkti aadressil Veose 4, Maardu või  Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu või transiidi lõpetamise soovi korral pöörduge ettevõtete poole, kellele toll on väljastanud volitatud saaja õigused.
 • Lennujaama tollipunktis (Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn) teenindatakse kliente E–R kl 8.30–16.15, puhkepäevadel on tollipunkt suletud, kuid kl 9.15–16.45 teenindavad tollipunkti ametnikud e-posti ja telefoni teel. Eraklientidel palume kasutada elektroonilist deklareerimist või tolliagentuuri teenust (vt deklareerimise juhiseid). Äriklientidel palume teha tollivormistusi elektroonilistes kanalites.
 • Muuga tollipunkti lahtiolekuaegasid on ajutiselt muudetud:
  vabatsooni piir (Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu) on avatud E–P ööpäevaringselt;
  tollipunkt (Veose 4, Maardu) on alates 1. juunist avatud E–R kl 8.30–19.30;
  laevaliikluskeskus töötab E–P ööpäevaringselt ning selle ametnikud teenindavad e-lahenduste kaudu ja telefoni teel.
  Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Sillamäe vabatsooni piir töötab E–P ööpäevaringselt ja Sillamäe tollipunkt on avatud E–P kl 8.00–20.00. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.

Vt teenindusbüroode ja tollipunktide lahtiolekuinfot

Juhised ja muudatused

Raskused maksude tasumisega, võla ajatamine

Eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 17. maini 2020 (k.a)) MTA maksuvõlalt intressi ei arvestanud ning me ei asunud eriolukorra ajal tekkinud võlga tavapärases kiires tempos sisse nõudma (nt ei teinud koheselt pangakontode areste). Isikute puhul, kellel olid juba enne eriolukorda tekkinud maksekohustused ning toimus võla sissenõudmine, jäid sundtäitmised jõusse (nt pangakontode arestimine, täitemenetlus).

Alates 18. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 on intressimäär 0,03 protsenti päevas. Koroonakriisi tõttu võib maksuhaldur 1. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kui maksukohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis võite taotleda ajatamist, mis tähendab maksukohustuste tasumist osade kaupa. Taotluse soovitame esitada e-MTA keskkonnas (täpsemad juhised leiate maksuvõla ajatamise lehelt).

Võla ajatamisel kehtivad meie kodulehel toodud tingimused/nõuded (lähemalt maksuvõlgade ajatamisest). Oleme ajagraafiku andmisel paindlikumad ning arvestame valitseva olukorraga.

Varem kokku lepitud maksegraafikut saab muuta. Sellisel juhul tuleb maksuhalduri poole pöörduda ning koos võimalused üle vaadata.

II samba pensionimaksete ajutine peatamine ja vähendamine

Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 on riigipoolsed kohustatud kogumispensioni maksed (4%) peatatud. Kohustatud isiku oma osa kogumispensioni makseid (2%) makstakse edasi. Seega kehtib 2% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 16% suuruse osa eest ja hilisem kompenseerimine pensioni I samba õigusi ei vähenda). Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul makstakse edasi kogumispensioni makseid tavapärases 2% + 4% süsteemis.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub samuti tavapärases korras.

Kohustatud isik sai oktoobris 2020 esitada kontohaldurile või pensioniregistri pidajale avalduse ja loobuda ka oma osa kogumispensioni maksete (2%) maksmisest alates 01.12.2020. Avalduse said esitada ka aastatel 1942–1960 sündinud inimesed. Sellisel juhul peatuvad 2021. aasta augusti lõpuni ka riigipoolsed kogumispensioni maksed (4%). Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

Avalduse esitanud kohustatud isik ei maksa oma osa kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Seega avalduse esitamisel kehtib 0% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 20% suuruse osa eest).

Sama kehtib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summade ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) puhul. Kuna FIE maksustamisperiood on kalendriaasta, siis arvestatakse oma osa kogumispensioni makseid (2%) proportsionaalselt FIE aasta tulult. See tähendab, et FIE ei tasu 2020. aastal 1/12-lt ja 2021. aastal 2/3-lt saadud tulult kogumispensioni makset (2%).

Aastatel 2023 ja 2024 eraldatakse riigi poolt tegemata jäänud maksete kompenseerimiseks täiendavalt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kohustatud isiku tasutud maksete (2%) kahekordne summa. Kui kõigi kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat ka selle keskmise tootluse võrra.
Kompenseerimist ei tule aastatel 1942–1960 sündinud inimestel, sest neile kehtis süsteem 2% + 4% või 0% + 0%.

Rahandusministeeriumi infomaterjal II samba maksete peatamise kohta (PDF)

Metsa majandamine

Tulumaksuseaduse (TuMS) 21.04.2020. a muudatusega leevendati metsatulu maksustamise reegleid tagasiulatuvalt alates 2020. aasta algusest. See tähendab, täiendavat maksuvabastust rakendatakse 2020. a tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 30. aprilliks 2021. a.

TuMS § 37 täiendati lõikega 11, mille kohaselt võib füüsiline isik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Tegemist on COVID-19 levikust põhjustatud majanduslangust leevendava meetmega. Läbi metsa majandamise on inimestel võimalik saada täiendavat sissetulekut, millega majanduslanguse mõjusid leevendada. Leevendav meede annab inimestele soodsama võimaluse tegeleda metsamaa müümise asemel metsa majandamisega.

TuMS § 37 lg 10 sätestatud maksustamise hetke valimise õigus kehtib ka edaspidi. Näiteks metsaomanik sai raieõiguse müügist 2018. aastal tulu ja lükkas selle maksustamise edasi 2020. aastasse. 2020. aastal maksti metsaomanikule Natura 2000 erametsamaa toetust. 2020. aasta tuludeklaratsioonis liidetakse sel juhul esmalt maksustamisele valitud summale juurde Natura 2000 erametsamaa toetus ning kogusummast lahutatakse maha täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot. Ülejäänud summa läheb maksustamisele.

Samaväärse maksuvabastuse alates 2020. a tuludeklaratsioonist saab ka FIE, st et laieneb ja tõuseb senine metsatulu maksuvabastus.

TuMS § 32 täiendati lõikega 41, mille kohaselt võib FIE talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Muutmata kujul säilib FIE-le TuMS § 32 lg 4 sätestatud täiendav mahaarvamine omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulule kuni 2877 eurot.

Piirangud idapiiril

Eraisikute piiriületusi Eesti-Venemaa piiril eriolukorras ei lubata. Piiril kehtivad nii Eesti kui ka Venemaa eriolukorra reeglid. Lubatud on vaid rahvusvaheline kaubavedu ja omal kulul korraldatav veosevedu ettevõttele.

Lähem info Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel „Piirangud Eesti-Venemaa piiril”.

 

26.04.2021