Maksulaekumised

Sellel lehel avaldame värske info maksustamisperioodi maksulaekumise kohta.

Tulemusi uuendame vaadeldava perioodi osas üks kord nädalas (teisipäeviti) ning võrdluseks on toodud eelmise aasta sama perioodi (terve kuu) maksulaekumine.

Maksudeklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad:

  • TSD ja selle lisa – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. päev;
  • KMD ja selle lisa, aktsiisideklaratsioonid – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päev.

Vaadeldava maksustamisperioodi lõplik laekumine saab kokku ülejärgmise kuu esimestel päevadel (nt veebruarikuu laekumise terviksumma avaldame aprilli alguses).

Andmed seisuga 09.08.2020

Tabel. Maksulaekumised (eurodes)
  Märts 2019 Märts 2020 Aprill 2019 Aprill 2020 Mai 2019 Mai 2020 Juuni 2019 Juuni 2020 Juuli 2019 Juuli 2020
Sotsiaalmaks 264 880 420 254 252 556 278 206 045 277 569 336 227 579 808 280 558 937 292 217 707 292 762 262 284 670 584 1 450 769
Füüsilise isiku tulumaks -83 802 699 -82 420 989 19 337 122 29 023 348 38 292 661 43 360 864 39 540 390 45 566 110 50 441 969 46 922 718
Juriidilise isiku tulumaks 29 715 688 27 287 972 25 484 638 34 603 620 62 082 459 29 827 489 67 099 078 42 674 832 45 827 771 55 378 061
Käibemaks 200 153 331 159 254 532 201 647 428 169 711 415 203 729 915 192 140 279 219 659 722 209 362 599 212 442 723 7 245 500
Kütuseaktsiis 80 262 362 27 444 044 22 648 590 32 819 247 42 145 148 43 053 094 47 547 091 40 902 227 49 958 552 -7763
Tubakaaktsiis 17 851 194 18 234 941 19 908 216 17 803 176 22 466 407 19 586 742 19 586 576 22 906 704 20 756 153 24 189
Alkoholiaktsiis 18 052 802 16 416 817 19 651 336 12 987 694 19 452 097 16 254 393 13 468 472 25 033 220 27 306 358 53 426

Riigieelarve ja selle täitmise kohta leiab lisainfot Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".
 

11.08.2020