Sa oled siin

Maksuandmete tõendi küsimused ja vastused

Millist infot kuvatakse füüsilise isiku tulu andmete tabelis, kui isik on esitanud abikaasaga ühise tuludeklaratsiooni?
Andmed tõendil on ainult tõendi koostaja deklaratsioonilt.
Kui info saajale on tarvis mõlema abikaasa andmeid, siis peavad mõlemad abikaasad esitama eraldi oma maksuandmete tõendi. Praegune seadus ei võimalda ühel abikaasal teise andmeid kolmandatele isikutele esitada. Iga isik saab koostada ja esitada ainult enda andmetega tõendi.
 

Kas füüsilise isiku tõendil tulu andmete tabelis eristatakse tulu tululiikide kaupa (palk, renditulu jne)?
Tuludeklaratsiooni A vormil ja ettevõtlustulu E vormil deklareeritud tulu näidatakse kõigi tululiikide arvestuses kokku ja erinevaid tululiike (palk, renditulu, välismaalt saadud tulu jne) tõendil ei eristata.
 

Millist infot kuvatakse võla plokis?
Võla andmete plokis näidatakse maksuvõlg valitud ajavahemiku nende kuude kohta, mil võlasumma oli kuu alguse seisuga suurem kui 100 eurot.
Lisaks näidatakse võla summa tõendi koostamise kuupäeva seisuga ja see kuvatakse ka siis, kui võlg on alla 100 euro.
Kui valitud ajavahemikul ei ole võlga olnud, siis kuvatakse tõendile info "Valitud ajavahemikul võlg puudub".
 

Kui isik soovib tõendile kõiki andmeid, siis kas seda valikut on võimalik korraga teha? 
Tõendi koostamise lehel on kõik andmeplokid vaikimisi märgistatud. Kui tõendi koostaja lehel midagi ei muuda ning vajutab ainult nuppu "Koosta tõend" siis kuvatakse tõendile kõik andmed. Kui mingeid andmeid tõendile tarvis ei ole, siis tuleb selle valiku eest linnuke kustutada.
 

Millise perioodi andmeid näidatakse plokis "Tööandjate deklareeritud väljamaksed ja maksud deklaratsiooni TSD alusel"
Andmete kuvamise algusperiood ei saa olla varasem kui 26 kuud tõendi koostamise kuupäevast tagasiulatuvalt.
Tõendile kuvatakse nende TSDde andmed, mis on tõendi koostamise kuupäeva seisuga Maksu- ja Tolliametile esitatud ja kehtivad. Kui selle kuu kohta, mil tõend koostatakse, on deklaratsioon TSD esitatud (sh juhul, kui TSD esitamise tähtaeg ei ole veel saabunud), siis kuvatakse tõendil ka selle kuu andmed.


Kas tõend on tasuta igal juhul, ka siis kui sellele lisatakse Maksu- ja Tolliameti digitempel.
Tõend on alati tasuta, ka digitempli lisamisel.


Et veenduda tõendi kehtivuses, kas see peab olema saabunud kindlalt meiliaadressilt? 
Ametlik e-posti aadress, millelt Maksu- ja Tolliamet tõendid väljastab, on teated@emta.ee. Tõend on bdoc-vormingus e-kirja manuses.

E-kirja sisuaknas on automaatne tekst:
"Tere
E-kirja manusest leiate Maksu- ja Tolliameti tõendi.
Lugupidamisega
Maksu- ja Tolliamet"


Millist infot kuvatakse maksuandmete tõendil siis, kui isik on FIE.
FIE tõendile on võimalik kuvada kõik füüsilise isiku maksuandmete plokid ning kui FIE on tööandja või käibemaksukohustuslane, siis ka andmed käibedeklaratsioonidelt ja TSD-delt.


Kas maksuandmete tõendeid väljastavad ka teenindusbürood?
Jah, maksuandmete tõendeid väljastavad ka teenindusbürood. 
 

 

24.05.2019