Sa oled siin

Maksu- ja Tolliameti info seoses koroonakriisiga

Eriolukord lõppes Eestis 17. mail 2020, kuid jätkuvalt kehtib edasi tervishoiualane hädaolukord. Lugege lähemalt koroonakriisist Eestis.
 

Meie klienditeenindus


Kõikides MTA klienditeenindustes ja tollipunktides kehtivad meie ja meie klientide turvalisuse tagamiseks ning viiruse leviku tõkestamiseks täiendavad reeglid.

 • Palume klientidel kanda maske ja desinfitseerida käed.
 • Klienditeenindajad ja tollitöötajad kasutavad isikukaitsevahendeid.

 • Teenindusbüroodes kehtib 2+2 reegel, mille kohaselt tohib teenindussaalis olla kliente vastavalt teenindajate arvule.

 • Palume kriitilise vajaduseta teenindussaali mitte tulla ja selle asemel eelistada elektroonilisi suhtluskanaleid või suhelda klienditeenindusega telefoni teel.

Teenindusbüroode ja tollipunktide lahtiolekuinfo

 

Alates 18. maist 2020 teenindavad järgmised tollipunktid kliente alltoodud kellaaegadel, kuid klientidel teenindussaalidesse siseneda ei lubata.

 • Paldiski piiripunktis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 8.30–16.30. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites. Kui kohapealset klienditeenindust ei toimu ja elektroonilisi kanaleid ei ole võimalik kasutada, siis pöörduge palun Muuga tollipunkti aadressil Veose 4, Maardu või  Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu või transiidi lõpetamise soovi korral pöörduge ettevõtete poole, kellele toll on väljastanud volitatud saaja õigused.
 • Lennujaama tollipunktis (Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn) teenindatakse kliente E–R kl 8.30–16.15, puhkepäevadel on tollipunkt suletud, kuid kl 9.15–16.45 teenindavad tollipunkti ametnikud e-posti ja telefoni teel. Eraklientidel palume kasutada elektroonilist deklareerimist või tolliagentuuri teenust (vt deklareerimise juhiseid). Äriklientidel palume teha tollivormistusi elektroonilistes kanalites.
 • Muuga tollipunkti lahtiolekuaegasid on ajutiselt muudetud:
  vabatsooni piir (Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu) on avatud E–P ööpäevaringselt;
  tollipunkt (Veose 4, Maardu) on alates 1. juunist avatud E–R kl 8.30–19.30;
  laevaliikluskeskus töötab E–P ööpäevaringselt ning selle ametnikud teenindavad e-lahenduste kaudu ja telefoni teel.
  Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Sillamäe vabatsooni piir töötab E–P ööpäevaringselt ja Sillamäe tollipunkt on avatud E–P kl 8.00–20.00. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.

Vt teenindusbüroode ja tollipunktide lahtiolekuinfot.

Juhised ja muudatused

Võla ajatamine, maksegraafiku muutmine, intresside arvestamise peatamine

Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatasime eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtis 2020. aastal 1. märtsist kuni 17. maini (k.a).

Kui ettevõttel on tekkinud ajutised raskused maksukohustuse tasumisel ja on soov, et rakendataks madalamat intressi või jätkuvat intressivabastust, soovitame esitada taotluse maksuvõla ajatamiseks. Taotlused soovitame esitada e-MTA keskkonnas (täpsemad juhised leiate maksuvõla ajatamise lehelt).

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse perioodil 18.05.2020 kuni 31.12.2021 võlalt intressi 0,03 protsenti päevas. Perioodil 01.05.2020 kuni 31.12.2021 võib maksuhaldur vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Kellele võimaldatakse 100% intressimäära soodustust maksuvõla ajatamisel?

Tavapärasest suurema intressimäära soodustuse andmise eesmärk on eelkõige toetada isikuid, kelle makseraskused on tekkinud COVID-19 tõttu.

 • Isikutele, kellel enne 01.03.2020 puudus maksuvõlg või võlg oli korrektselt ajatatud ilma mahajäämuseta, võimaldame üldjuhul intressimäära soodustust 100%.

 • Kõik taotlused, mis vastavad lihtsustatud korras ajatamise tingimustele, saavad samuti automaatselt intressimäära soodustuse 100%. Lihtsustatud korras ajatamise tingimustega saate tutvuda ajatamise lehe punktis „Kui kiiresti ja kuidas ajatamise otsuse kätte saan?".

 • Isikud, kelle maksekäitumine ei olnud enne 01.03.2020 korrektne, ei saa 50%-st suuremat intressimäära soodustust.

 • Intressimäära soodustust ei võimaldata isikutele, kellele erandjuhul võimaldatakse ajatamist, kuigi nad ei ole suutnud korduvalt graafikuid lõpuni tasuda.

 • Tollideklarandid, kes deklareerivad maksukohustusi paljude teiste isikute eest, saavad ajatamise võimaluse ühe kliendi tasumata maksude osas, kus intressimäära soodustus on 100%.

Kas ma saan hajutada maksegraafiku igakuiste osamaksete tasumise koormust?

E-MTA keskkonnas on võimalik taotleda ka ebaregulaarsete osamaksetega graafikut. Arvestada tuleb, et ühe osamakse suurus ei või olla väiksem kui 5 eurot ja viimane osamakse ei või olla suurem kui 50% kogu graafikusse kaastatud võlast. Selline osamaksete hajutatus peab olema taotluses põhjendatud.

Kas saan varem kokku lepitud maksegraafikut muuta?

Sellisel juhul tuleb maksuhalduri poole pöörduda ning koos ettevõtte võimalused üle vaadata.

Aktsiis

Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tagajärgede leevendamiseks vähendatakse ajutiselt teatud kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid.

Aktsiisimäärade ajutine vähendamine algab 01.05.2020 ning see lõppeb 30.04.2022.

Täpsem info on avaldatud kütuse- ja elektriaktsiisi rubriigis infomaterjalis „Aktsiisimäärade ajutine vähendamine".

Isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite maksuvaba ühendusesisene soetamine ja 0% käibemaksuga maksustatud siseriiklik käive

Millised on muudatused isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite importimisel, ühendusesisesel soetamisel ja siseriiklikul võõrandamisel?

Euroopa Komisjoni 3. aprilli 2020. a otsuse alusel kohaldatakse ajavahemikus 30. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 tolli- ja käibemaksuvabastust COVID-19 viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite ja muude meditsiiniliste vahendite importimisel. Rahandusministeeriumi poolt on koostatud nimetatud kaupade importimisel ja ühendusesisesel soetamisel käibemaksuvabastuse ning samade vahendite siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumäära rakendamise juhend (618.78 KB, PDF)​. Järgnevalt kõige olulisemad põhimõtted ühendusesisesel soetamisel maksuvabastuse ja siseriiklikul müügil 0% määra rakendamisel.

 • Maksuvabastuse rakendamine ühendusesisesel soetamisel

Ühendusesisesel soetamisel on maksuvabastuse rakendamise tingimused üldreeglina samad, mis on vajalikud maksuvabastuse saamiseks samade meditsiiniliste vahendite importimisel. Täpsemalt on nõutavad tingimused kirjas eespool viidatud Rahandusministeeriumi juhendi punktis 6. Seda, kas vastavad tingimused on täidetud, peab maksukohustuslane eeskätt ise hindama, vajaduse korral saab pöörduda selgituste saamiseks maksuhalduri poole.

Tuleb siiski arvestada, et erinevalt importimisel rakendatavast maksuvabastusest ei kohaldata ühendusesisesel soetamisel maksuvabastust juhul, kui meditsiinivahendeid tuuakse õigustatud isiku eest. Kauba ühendusesisene soetus on maksuvaba vaid juhul, kui kauba soetaja on õigustatud isik ise. Kui kauba soetaja ei ole õigustatud isik, kuid võõrandab toodava kauba edasi õigustatud isikule, siis on ühendusesisene soetus käibemaksuga maksustatav. Käibemaksukohustuslane, kes kauba edasi võõrandab, saab kauba soetamisel tasutud käibemaksu samaaegselt sisendkäibemaksuna maha arvata.

 • 0% käibemaksumäära rakendamine siseriiklikule käibele

Käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punkti 14 kohaselt maksustatakse siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumääraga kaup, mille import on maksuvaba tollimaksuvabastuse kohaldamiseks sätestatud tingimustel vastavalt nõukogu määruse 2009/1186 artikli 76 alusel kehtestatud komisjoni otsusele, milleks on seesama eespool viidatud 3. aprilli 2020. a otsus.

Käibemaksumäära 0% rakendamise tingimused siseriikliku käibe puhul on samad, mis on vajalikud maksuvabastuse saamiseks kaupade importimisel ja kauba ühendusesisesel soetusel, täpsemalt on need kirjas Rahandusministeeriumi juhendi punktis 7. Kas nõutavad tingimused on täidetud, peab maksukohustuslane jälle eeskätt ise hindama. Kui maksukohustuslane maksustab kaupa 0%-lise määraga, siis peab vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõike 8 punktile 1 märkima arvele ka viite käibemaksuseaduse sättele, mille alusel on käibemaksumäär 0%. Antud juhul tuleb viidata käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktile 14.

Sarnaselt maksuvabastustega importimisel komisjoni 3. aprilli 2020. a otsuse alusel kohaldatakse samade kaupade ühendusesisesel soetamisel maksuvabastust ja siseriiklikul võõrandamisel 0% käibemaksumäära samuti tagasiulatuvalt alates 30. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021. Kui kaup, mis vastab 0%-lise käibemaksumääraga maksustatava kauba tingimustele, on varasemalt maksustatud 20%-lise maksumääraga ning sellekohane arve on väljastatud – siis saab käibemaksumäära 0% rakendada juhul, kui varem väljastatud arve tühistatakse ja esitatakse uus arve käibemaksumääraga 0%.

UUS! Maksustamisest seoses Töötukassa töötasu hüvitisega 2021. aastal

Töötukassa maksab seoses COVID-19 olukorraga töötasu hüvitist 2021. aasta märtsi ja aprilli eest. Täpsem info Töötukassa veebilehel „Töötasu hüvitis".

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale tasu vähemalt 200 eurot (brutosumma) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist taotleb.

Tööandja deklareerib oma väljamakse TSD lisas 1 väljamakse liigiga 10 (palgatulu) ning maksustab tulu- ja sotsiaalmaksuga, töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksega.

Täistööajaga töötaja puhul tööandja makstav tasu ja Töötukassa makstav hüvitis kokku tagavad töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot. Kuna see on võrdne sotsiaalmaksu kuumääraga, siis antud juhul ei teki tööandjal sotsiaalmaksu miinimumkohustust selle töötaja eest.

Kui töötaja töötasu on osaajaga töötamise tõttu väiksem kui alampalk, siis tööandja maksab töötajale töötasu vähemalt 200 eurot, Töötukassa maksab hüvitisena ülejäänud summa kuni töötaja keskmise töötasuni, kuid mitte rohkem kui 60% töötaja keskmisest töötasust. Seega võib osalise tööajaga töötamisel juhtuda, et tööandja makstava töötasu ja Töötukassa töötasu hüvitise kogusumma on sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem ning sellel juhul tekib tööandjal sotsiaalmaksu miinimumkohustus. Kui tööandja taotluse alusel maksab Töötukassa töötajatele töötasu hüvitist, siis on tööandjal õigus võtta Töötukassa poolt töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaksu arvesse tööandja minimaalse sotsiaalmaksukohustuse arvutamisel.

Näide

Tööandja maksab märtsis osalise tööajaga töötavale töötajale töötasu 200 eurot, Töötukassa maksab aprillis märtsi eest töötasu hüvitisena ülejäänud osa töötaja keskmisest töötasust näiteks 100 eurot (+ sotsiaalmaks 33 eurot). Kuna tööandja ja Töötukassa märtsi eest väljamakse kogusumma 300 eurot on kuumäärast väiksem, siis tööandja deklareerib TSD vormil märtsi kohta sotsiaalmaksu kuumääralt, mida on vähendatud Töötukassa töötasu hüvitise võrra.
Tööandja TSD lisa 1 märtsi kohta:

 • kood 1030 väljamakse summa 200 eurot,
 • kood 1060 sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse 200 eurot,
 • kood 1090 sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega 284 eurot (584 – 100 – 200),
  kood 1100 sotsiaalmaks 159,72 eurot (200 +284) × 33%.

Kui aga tööandja maksab märtsi töötasu aprillis, siis eeltoodud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestust deklareerib tööandja TSD vormil aprilli kohta (esitatakse 10. maiks).

FIE-le

Riik tasus füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) 2020. a esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla. FIE-de 2020. a esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa kanti nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele.

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutatud ega määratud ajavahemikul 01.03–17.05.2020 maksuvõlgadelt intresse. Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Metsa majandamine

Milline on füüsilistele isikutele ja FIE-dele suunatud leevendav meede seoses metsa majandamisega?

Tulumaksuseaduse (TuMS) 21.04.2020. a muudatusega leevendati metsatulu maksustamise reegleid tagasiulatuvalt alates 2020. aasta algusest. See tähendab, täiendavat maksuvabastust rakendatakse 2020. a tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 30. aprilliks 2021. a.

TuMS § 37 täiendati lõikega 11, mille kohaselt võib füüsiline isik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Tegemist on COVID-19 levikust põhjustatud majanduslangust leevendava meetmega. Läbi metsa majandamise on inimestel võimalik saada täiendavat sissetulekut, millega majanduslanguse mõjusid leevendada. Leevendav meede annab inimestele soodsama võimaluse tegeleda metsamaa müümise asemel metsa majandamisega.

TuMS § 37 lg 10 sätestatud maksustamise hetke valimise õigus kehtib ka edaspidi. Näiteks metsaomanik sai raieõiguse müügist 2018. aastal tulu ja lükkas selle maksustamise edasi 2020. aastasse. 2020. aastal maksti metsaomanikule Natura 2000 erametsamaa toetust. 2020. aasta tuludeklaratsioonis liidetakse sel juhul esmalt maksustamisele valitud summale juurde Natura 2000 erametsamaa toetus ning kogusummast lahutatakse maha täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot. Ülejäänud summa läheb maksustamisele.

Samaväärse maksuvabastuse alates 2020. a tuludeklaratsioonist saab ka FIE, st et laieneb ja tõuseb senine metsatulu maksuvabastus.

TuMS § 32 täiendati lõikega 41, mille kohaselt võib FIE talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Muutmata kujul säilib FIE-le TuMS § 32 lg 4 sätestatud täiendav mahaarvamine omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulule kuni 2877 eurot.

II samba pensionimaksete ajutine peatamine ja vähendamine

 • Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 on riigipoolsed kohustatud kogumispensioni maksed (4%) peatatud. Kohustatud isiku oma osa kogumispensioni makseid (2%) makstakse edasi. Seega kehtib 2% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 16% suuruse osa eest ja hilisem kompenseerimine pensioni I samba õigusi ei vähenda).

Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul makstakse edasi kogumispensioni makseid tavapärases 2% + 4% süsteemis.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub samuti tavapärases korras. 

 • Kohustatud isik sai oktoobris 2020 esitada kontohaldurile või pensioniregistri pidajale avalduse ja loobuda ka oma osa kogumispensioni maksete (2%) maksmisest alates 01.12.2020. Avalduse said esitada ka aastatel 1942–1960 sündinud inimesed. Sellisel juhul peatuvad 2021. aasta augusti lõpuni ka riigipoolsed kogumispensioni maksed (4%). Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

 • Avalduse esitanud kohustatud isik ei maksa oma osa kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Seega avalduse esitamisel kehtib 0% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 20% suuruse osa eest).

  Sama kehtib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summade ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) puhul. Kuna FIE maksustamisperiood on kalendriaasta, siis arvestatakse oma osa kogumispensioni makseid (2%) proportsionaalselt FIE aasta tulult. See tähendab, et FIE ei tasu 2020. aastal 1/12-lt ja 2021. aastal 2/3-lt saadud tulult kogumispensioni makset (2%).

 • Aastatel 2023 ja 2024 eraldatakse riigi poolt tegemata jäänud maksete kompenseerimiseks täiendavalt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kohustatud isiku tasutud maksete (2%) kahekordne summa. Kui kõigi kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat ka selle keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimist ei tule aastatel 1942–1960 sündinud inimestel, sest neile kehtis süsteem 2% + 4% või 0% + 0%.

Rahandusministeeriumi infomaterjal II samba maksete peatamise kohta (PDF)

Abiinfo

Ettevõtjatel palume küsimustega pöörduda ariklient@emta.ee ja telefonile 880 0812.

Tolli teemadel palume kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada 880 0814.

Eraklientide ja FIE-de küsimustele vastame eraklient@emta.ee ja infotelefonil 880 0811.

E-MTAga seotud tehniliste küsimuste korral ja juhiste saamiseks kirjutage palun e-maks@emta.ee või helistage 880 0815.

Meile saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).

Lisaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettevõtjatele loonud ühtse kontaktpunkti ja koondanud korduma kippuvad küsimused, infot saab ka e-posti aadressilt covid19@mkm.ee.

24.08.2021