Maksulaekumised

Sellel lehel avaldame värske info maksustamisperioodi maksulaekumise kohta.

Tulemusi uuendame vaadeldava perioodi osas üks kord nädalas (teisipäeviti) ning võrdluseks on toodud eelmise aasta sama perioodi (terve kuu) maksulaekumine.

Maksudeklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad:

  • TSD ja selle lisa – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. päev;
  • KMD ja selle lisa, aktsiisideklaratsioonid – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päev.

Vaadeldava maksustamisperioodi lõplik laekumine saab kokku ülejärgmise kuu esimestel päevadel (nt veebruarikuu laekumise terviksumma avaldame aprilli alguses).

Andmed seisuga 31.01.2021

Tabel. Maksulaekumised (eurodes)
  August 2019 August 2020 September 2019 September 2020 Oktoober 2019 Oktoober 2020 November 2019 November 2020 Detsember 2019 Detsember 2020 
Sotsiaalmaks 276 019 650 282 006 522 279 136 542 290 217 748 277 023 825 288 476 154 287 657 225 292 049 693 310 561 299 317 721 375
Füüsilise isiku tulumaks 41 244 084 47 308 747 37 556 285 41 084 646 67 074 606 85 158 855 36 740 022 44 547 524 45 416 671 45 376 714
Juriidilise isiku tulumaks 37 604 216 40 909 089 35 514 538 38 587 603 39 893 593 25 506 356 26 302 344 24 231 095 48 898 472 52 017 074
Käibemaks 207 885 814 211 180 009 209 015 559 216 769 497 206 253 590 215 871 045 218 459 584 225 521 818 245 757 853 256 435 795
Kütuseaktsiis 51 918 861 46 065 459 47 744 570 43 309 586 47 512 837 41 540 243 45 437 463 40 306 625 112 852 460 42 492 021
Tubakaaktsiis 20 094 922 20 738 501 18 702 531 20 206 572 19 499 106 17 697 394 16 684 505 17 168 994 20 811 551 20 201 062
Alkoholiaktsiis 20 170 956 18 818 218 17 662 933 15 935 212 18 719 979 16 444 747 18 729 070 18 543 592 21 378 460 20 082 950

Riigieelarve ja selle täitmise kohta leiab lisainfot Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".
 

02.02.2021