Maksude tasumise ülevaade

Iga kuu 10. kuupäeval esitavad ettevõtted tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni maksu ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD), kus deklareeritakse eelneva kuu väljamaksetelt tekkinud maksukohustused.

Iga kuu 20. kuupäeval esitavad ettevõtted käibedeklaratsiooni (KMD), kus deklareeritakse eelneva kuu käibelt tekkinud maksukohustused.

Sellel lehel avaldame infot TSD ja KMD täitmise ning deklareeritud maksude tasumise kohta. Ülevaateid uuendame kord kuus pärast deklaratsiooni esitamise tähtaega ning andmed näitavad eelmise kalendrikuu maksukohustusi ja nende täitmist.

Abiks infograafiku mõistmisel

  • Deklareeritud summad näitavad ettevõtete maksukohustust, kuid kõik deklareeritud summad ei pruugi olla 10. või 20. kuupäevaks (vastavalt TSD ja KMD deklaratsiooni esitamise tähtaeg) veel tasutud. Lühiülevaates toodud „tasumata summa" on ettevõtetel küll deklareeritud, kuid hetkel veel tasumata.
  • Eriolukorra ajal võisid tasumata summad olla tavapärasest suuremad, sest eriolukorra jooksul ei arvestatud maksuvõlgadele intressi. Samas tuleb KMD deklaratsiooni puhul tähele panna, et tasumata summa vähenemine pärast eriolukorda on tingitud ettevõtete vähenenud käibest.
  • Deklaratsioonid, mis on lühiülevaate valmimise ajaks esitamata ja mida esitatakse hilinemisega, võivad lähema aja jooksul näitajaid muuta.
  • Teatud määral peab arvestama, et näeme majanduses toimuvaid muutusi viivitusega, sest deklaratsioonid esitatakse eelneval kuul tekkinud maksukohustuste kohta. Näiteks töökohtade arvu muutus: märtsis lõpetatud töösuhted ja nendega kaasnevad tasud (nt koondamishüvitised) deklareeritakse aprillikuisel TSDl ning lõpetatud töötamiste andmed ei kajastu deklaratsioonides alles mais esitatud deklaratsioonidel.
  • TSD ülevaates on toodud info ka deklareeritud töökohtade ja palgafondi kohta. Palgafondi näitajates ei ole arvestatud Töötukassa töötasu hüvitise meetme mõju, mis mõjutas aprillis ja mais ka tööandjate makstavaid tasusid. Lisainfo Töötukassa veebilehel „Töötasu hüvitis" .
  • KMD ülevaates toodud tasumise kohustus ehk tasumisele kuuluv käibemaks näitab deklareeritud käibemaksu, millest ei ole maha arvestatud tagastamisele kuuluvat käibemaksu.

06.07.2020