Sa oled siin

Maksu- ja Tolliamet pakub oma töötajatele

  • Aitame uuel töötajal sisse elada

Sisseelamisel on toeks mentor – kolleeg meeskonnast, kes on oma ala spetsialist ja organisatsiooni väärtuste kandja. Koos luuakse juhendamise perioodi (2 kuud) kava, mis on abiks organisatsioonis orienteerumisel ning meeskonda sulandumisel.

  • Tagame arengu- ja koolitusvõimalused

Oleme veendunud, et professionaalsed töötajad on kliendile parimaks partneriks.

Töötaja vastutab oma arengu eest ning Maksu- ja Tolliamet pakub selleks võimalust ning tuge erinevate koolituste ja arenguprogrammide abil. Korra aastas läbivad töötajad arengu- ja hindamisvestluse, kus arutatakse koos juhiga läbi arenguvajadused ja võimalused.

Väärtustame teadmiste ja kogemuste jagamist meeskonnas ja kogu organisatsioonis. Ka Sinul on võimalus saada sisekoolitajaks või mentoriks.

  • Pakume paindlikku tööaega

Pakume võimalust töötada kodukontoris, kui töö iseloom ja tehnilised vahendid seda toetavad. Oleme paindlikud tööaja alguse ja lõpu osas kokkuleppel vahetu juhiga.

  • Hoolitseme töökeskkonna ja -tervishoiu eest

Töökeskkond ja -tervishoid on osa meie organisatsioonikultuurist, millele pöörame pidevat tähelepanu. Nii loome positiivse õhkkonna, mis aitab säilitada head füüsilist ja vaimset  tervist.

Töötajatel on mugav võimalus käia oma majas massaažis, lisaks korraldatakse meeleolukaid tervisepäevi.

Järjepidevalt läbiviidud töörahulolu-uuringutest saadud tagasiside põhjal võime öelda, et meie töötajad hindavad töökeskkonda väga kõrgelt.

  • Loome väärtusi traditsioonide kaudu

Osaleme hoogsalt ühisüritustel, jõuluajal teeme ameti aastapäeva peo, korraldame suve- ja talvepäevi, peame oma kolleege meeles pikaajalise staaži täitumisel, autasustame ameti aumärgiga erakordsete teenete eest ja tunnustame aasta parimaid tegijaid.

Hindame töötajate pereväärtusi ja isiklikku elu vaba aja andmisega lapse esimesel koolipäeval ja kooli lõpetamisel, töötaja kooli lõpetamisel ja abiellumisel.

  • Toetame vabaaja veetmist

Oleme sportlikud. Meie spordiklubi korraldab erinevaid vabatahtlikke spordiüritusi ja toetab sportimist soodustingimustel sportimisvõimaluste pakkumisega.

 

12.07.2018