Sa oled siin

Miks on tollitoimingud olulised?


Tollitöö on oluline meie ühiskonna kaitseks, et Eesti riiki ei toodaks sisse kahjulikke ja ohtlikke kaupu ning salakaubandus ei pärsiks meie ettevõtjate konkurentsi. Selleks on oluline kontrollida kaupade liikumist nii riigipiiril, postiladudes kui ka sisemaal.

Tegelikult võib igapäevaelus ette tulla päris mitmeid tollitoiminguid, millega tasub kursis olla. Näiteks välismaalt kauba tellimisel või puhkusereisilt kodumaale naasmisel võib sul tolliga tegemist tulla.

Altpoolt leiad mõned head näpunäited ja soovitused, mis puudutavad eelkõige postipakiga kauba tellimist ning reisimist. Kui sul aga tekib tollitoimingutega seoses veel mingeid küsimusi, siis helista julgelt otse tolliinfo telefonile 880 0814 või kirjuta tolliinfo@emta.ee.

Vaata, mida teavad Jack ja Anti postipaki tellimisest

Hea teada

Tellides kaupa pane tähele

Kauba tellimisel välismaalt tuleb võtta arvesse, millisest riigist kaupa tellid ning kui suur on kaupade väärtus saadetises.

Keelatud kaubad

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Posti- ja kullersaadetises ei tohi saata ega tellida:
 • suitsuvabasid tubakatooteid (närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas)
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi
 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid
Samuti on keelatud interneti kaudu (v.a. registreeritud internetiapteekidest) tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises.
Postipaki deklareerimine

Posti- ja kullerpakki saad ise deklareerida elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis või tolliagentuuri vahendusel.

Kui oled tellinud e-poest isiklikuks kasutamiseks kauba või kui eraisik on sulle saatnud saadetise posti- või kullerfirma vahendusel väljastpoolt Euroopa Liitu, siis tuleb see deklareerida. Seda on kõige mugavam teha elektroonselt e-maksuametis/e-tollis. Deklareerimisest lähemalt

Postipaki maksustamine

Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist tellitud saadetised väärtusega kuni 22 eurot ei kuulu maksustamisele. Saadetised väärtusega 22–150 eurot maksustatakse käibemaksuga ning saadetised üle 150 euro nii käibe- kui ka tollimaksuga.

Kui kolmanda riigi eraisikult saadetakse tasuta (kingitusena) pakk Eestis asuvale eraisikule ja kui selle saadetise väärtus jääb alla 45 euro, siis tolli- ega käibemaksu tasuma ei pea. Kingitusena saadetud 45–150 euro väärtuses saadetiste eest tuleb tasuda käibemaks. Kui kingituse väärtus on üle 150 euro, siis tuleb tasuda tolli- ja käibemaks.

Tollimaksumäärad kehtestatakse Euroopa Liidu ühisest kaubanduspoliitikast lähtuvalt. Olenevalt kaubast jääb tollimaksumäär üldjuhul vahemikku 0–17% kauba väärtusest, käibemaksumäär on 20%. Näiteks rõivaste puhul on tollimaksumäär 12%, jalatsite puhul 8–17%, raamatute puhul 0%, arvutite ja mobiiltelefonide puhul 0%. Täpsemalt saab vaadata infosüsteemist Eesti Tollitariifistik, avades seal „Meetmed" alt „Deklareeritava kaubakoodi jaoks" ning valides kaubakoodi ja päritoluriigi.

Alkohol, tubakatooted, parfüüm ja tualettvesi maksustatakse sõltumata väärtusest. Alkohol ja tubakatooted on lisaks tolli- ja käibemaksule ka aktsiisiga maksustatavad.

Reisides pane tähele

Euroopa Liidu välisest (ehk kolmandast) riigist Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua enda tarbeks ostetud kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot.

Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade sissetoomine on keelatud.

Erinõuded

Teatud reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele kaupadele on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvu kindlasti erinõuetega enne reisile asumist!

Keelatud kaubad

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Reisijal ei tohi olla kaasas:
 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms
 • piraatkaupa, sh piraatkoopiaid CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel jms. Hoia alles plaatide, kassettide jms ostutšekid!
 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike
Kauba deklareerimine

Deklareerimiseks tuleb reisijal pöörduda tolliametniku poole ja deklareerida suuliselt või esitada paberkandjal tollideklaratsioon. Deklareerida on võimalik ka elektroonselt, logides sisse Maksu- ja Tolliameti kodulehel e-maksuametisse/e-tolli ning valides seal „E-tolliteenused" ja seejärel „Reisija deklaratsioon". Kui sisse logida ei ole võimalik, siis võib deklaratsiooni esitada ka anonüümse esitajana e-maksuametis/e-tollis.

Kui deklaratsioon on esitatud, siis Euroopa Liitu sisenedes tuleb pöörduda tolli poole ja esitada deklaratsiooni viitenumber, mis deklaratsiooni esitamisel reisijale e-postiga edastatakse.

Tollikoridoride valimine

Kui Eestisse saabudes on piiripunktis kahe koridori süsteem, siis:

 • rohelise koridori valib reisija juhul, kui tal on kaasas kaup, mis ei kuulu deklareerimisele
 • punase koridori valib reisija, kui tal on kaasas deklareerimisele kuuluv kaup, milleks on:
  • maksuvaba väärtuselist piirnormi ületav kaup
  • maksuvaba koguselist piirnormi ületav kaup
  • eriluba nõudev kaup

Kui piirpunktis puudub kahe koridori süsteem, siis tuleb kauba maksustamiseks või eriloa esitamiseks pöörduda tolliametniku poole.

23.04.2020