Sa oled siin

Tasutud maksud, käive ja töötajate arv

 

Maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibe kogusumma (sh pöördmaksustatavad ostud) ja töötajate arv avalikustatakse igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Juhul kui 10. kuupäev on nädalavahetusel või riigipühal, siis sellele eelneval tööpäeval.

Alates 2017. aastast avaldatakse iga kvartali andmed eraldi (s.t kvartalite andmeid enam ei summeerita).

Need andmed on Teile abiks tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks.

Lisainfo

Tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks on Teile abiks ka juhised „Kuidas vältida maksupettuste ahelasse sattumist“ ja „Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks“.

Vajaduse korral on alati võimalik tehingupoolelt küsida spetsiaalseid maksuandmete tõendeid. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupooled suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.

Maksukohustuslase tasutud maksude koondsummad


Tasutud maksusummadena kajastatakse järgmisi tasutud riiklikke makse ja makseid:

 
Riiklik maks või makse

Juriidilised isikud FIE-d
Kõikide riiklike
maksude summa
Tööjõumaksud Kõikide riiklike
maksude summa
Töötajate tööjõumaksud
Kinnipeetud tulumaks X X X X
Sotsiaalmaks X X X X
Kogumispensionimakse   X   X
Töötuskindlustusmakse   X   X
Erijuhtude tulumaks X   X  
Hasartmängumaks X      
Käibemaks X   X  
Tollimaks X      
Alkoholiaktsiis X   X  
Tubakaaktsiis X   X  
Kütuseaktsiis X   X  
Elektriaktsiis X   X  
Pakendiaktsiis X   X  
Raskeveokimaks X      
Maamaks X      


Abiks andmete mõistmisel

 • Andmed avaldatakse järgmiste isikute kohta:
  • kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes on kvartali jooksul tasunud riiklikke makse;
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on esitanud vähemalt ühe käibedeklaratsiooni, mille esitamise tähtpäev oli vastavas kvartalis;
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on registreerinud kvartali viimase kuupäeva seisuga töötamise registris vähemalt ühe kehtiva kandega tööd tegeva isiku (v.a kande liigid, mis on seotud juhtimis- ja kontrollorgani liikmega);
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga käibemaksukohustuslased.
 • Andmeid ei avaldata järgmiste isikute kohta (ehk need on eelnimetatud gruppidest välistatud):
  • juriidilised isikud, kes on andmete avaldamise seisuga kustutatud;
  • FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga surnud;
  • füüsilised isikud.

Kuna andmed avaldatakse enne eelmise kuu käibedeklaratsiooni esitamist, siis on käibe arvutamisel aluseks võetud sellele eelneva kolme kuu andmed (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari summa).

 • Deklareeritud käibena avaldatakse käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, s.t käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute kogusumma. Toimingud ja tehingud hõlmavad seejuures mitte ainult maksukohustuslase enda käibeid, vaid ka neid teistelt isikutelt soetatud kaupu ja teenuseid, mida maksukohustuslane peab pöördmaksustama ja mille maksustatav väärtus seetõttu samuti kajastatakse käibedeklaratsioonis:
  • teiste liikmesriikide maksukohustuslastelt ühendusesiseselt soetatud kaubad, sh kolmnurktehingus soetatud kaubad ning paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad;
  • välisriikide (nii teiste liikmesriikide kui ühenduseväliste riikide) ettevõtlusega tegelevatelt isikutelt saadud teenused;
  • teistelt Eesti maksukohustuslastelt soetatud, käibemaksuseaduse § 411 lõikes 2 nimetatud kaubad.
 • Kui isik ei ole makse tasunud või isikule tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summana 0.
 • Tabelites on välja väärtus „0" (null) ja tühi üldiselt erineva tähendusega:
  • arv „0" – alusandmete (vastavad deklaratsioonid, töötamise register jne) põhjal on vastava välja väärtuseks saadud null;
  • tühi – vastava välja väärtuse leidmiseks alusandmed puuduvad, nt vastavad deklaratsioonid on esitamata või neid deklaratsioone ei peagi esitama (nt need ettevõtted, kes kuuluvad käibemaksugruppi ja seetõttu esitavad koos ühise käibedeklaratsiooni).
 • Tähega algav kood on Maksu- ja Tolliameti poolt mitteresidendile antud kood.
 • FIE ettevõtlustulult tasutud tulumaksu, sotsiaalmaksu ega kogumispensionimakse summasid ei avalikustata.
 • Veerus „Töötajaid" avaldatakse kvartali viimasel päeval töötanud isikute arv töötamise registri andmetel andmete väljavõtmise seisuga, välja arvatud juhtimis- või kontrolliorgani liikmed. Kui juhatuse liige annab oma panuse töö tulemustele, siis tuleb ta registreerida lisakandega (nt töötamine töövõtulepinguga). Hoolitsege palun, et vastavad andmed oleksid õigeaegselt sisestatud (muudetud). Kuna tööjõumaksud on kvartali jooksul kassapõhiselt tasutud summa ning töötajate arv on ühel päeval töötanute arv, siis ei ole töötajate arv ja tööjõumaksud kvartalis üks ühele võrreldavad.

Käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti avaldatud käivete andmed ei ole võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega mitmel erineval põhjusel.
 

1. Käibedeklaratsioonis deklareeritakse ainult Eestis maksustamisele kuuluvad käibed.
Kui maksukohustuslasel tekib käibeid ka mõnes välisriigis ning ta peab need käibemaksuga maksustama vastavalt selle välisriigi käibemaksureeglitele (tõenäoliselt on tal siis ka selles välisriigis kohalik käibemaksunumber), siis sellised tehingud kajastuvad küll tema majandusaasta aruandes, kuid mitte Eestis esitatavas käibedeklaratsioonis.
 

2. Käibedeklaratsiooni ridadel 1 ja 2 tuleb deklareerida ka need Eestis 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustamisele kuuluvad kaubad ja teenused, mida maksukohustuslane mitte ei ole müünud, vaid on ostnud, kuid vastavalt käibemaksuseadusele on käibemaksu arvestamise ja maksmise kohustus pandud müüja asemel ostjale. See puudutab nii välisriigi ettevõtjalt, kellel puudub Eestis käibemaksukohustuslase number, ostetud kaupu ja teenuseid kui ka kaupu, mis on ostetud teiselt Eesti käibemaksukohustuslaselt ja kuuluvad siseriiklikule pöördmaksustamisele vastavalt käibemaksuseaduse §-le 411. Maksukohustuslase majandusaasta aruandes sellised tehingud realisatsioonina ei kajastu.
 

3. Käibedeklaratsiooni real 3 tuleb 0%-lise käibemaksumääraga maksustatava käibena muuhulgas deklareerida ka enda kauba toimetamine ilma võõrandamistehinguta teise liikmesriiki seal toimuva ettevõtluse tarbeks. Käibemaksuseaduse tähenduses loetakse see kauba ühendusesiseseks käibeks, kuid ei ole samuti realisatsioon.

4. Käibed deklareeritakse käibedeklaratsioonis vastavalt käibe tekkimise aja reeglitele. Kauba või teenuse eest ettemaksu saamisel tekib müüjal juba laekunud summa ulatuses käive, kuigi ta ostjale kaupa lähetanud või kättesaadavaks teinud või teenust osutanud veel ei ole. Ka selles osas võivad maksukohustuslase käibedeklaratsiooni andmed erineda tema majandusaasta aruande andmetest.
 

5. Vastavalt maksukorralduse seadusele avaldab Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel käibemaksukohustuslase kvartali jooksul deklareeritud käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute käibe kogusumma summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
Seega Maksu- ja Tolliamet avaldab käibedeklaratsioonide andmed vastavalt nende esitamisele, kuid jooksval kuul esitatud käibedeklaratsioon kajastab alati eelmise kuu käivete andmeid. See tähendab, et kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliameti poolt avaldatud käibedeklaratsioonide andmed kajastavad käibeid, mis tekkisid eelmise kalendriaasta 1. detsembrist kuni jooksva aasta 30. novembrini.

 

Failid

 

2021

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
III kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.05 MB, ODS) III kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 08.10.2021
III kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.87 MB, XLSX) III kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
III kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.26 MB) III kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
II kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.89 MB, ODS) II kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.07.2021
II kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.73 MB, XLSX) II kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
II kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.07 MB) II kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
I kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (11.04 MB, ODS) I kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.07.2021
I kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.33 MB, XLSX) I kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
I kv 2021. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (16.16 MB) I kv 2021. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus

2020

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.77 MB, ODS) IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 08.01.2021
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.04 MB, XLSX) IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.71 MB) IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.37 MB, ODS) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.10.2020
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.64 MB, XLSX) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.06 MB) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.2 MB, ODS) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.07.2020
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.49 MB, XLSX) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.88 MB) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.46 MB, ODS) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 13.04.2020
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.72 MB, XLSX) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.21 MB) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus

2019

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.48 MB, ODS) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 14.01.2020
NB! Faili viimase versiooni saamiseks puhastage palun veebilehitseja vahemälu juhul, kui olete faili eelmist versiooni varem avanud.
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.4 MB, XLSX) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.34 MB) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.19 MB, ODS) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 31.10.2019
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9 MB, XLSX) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.89 MB) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.85 MB, ODS) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.07.2019
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.89 MB, XLSX) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.07.2019
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.98 MB) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus 10.07.2019
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.98 MB, ODS) I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.04.2019
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.88 MB, XLSX) I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.04.2019

Muudatus alates I kv 2019 failidest: FIEde puhul on senise isikukoodi asemele pandud nende äriregistri kood(id). Muudatus lähtub isikukoodi minimaalse töötlemise printsiibist, mis ei võimalda Maksu- ja Tolliametil kuvada isikukoode massina. Isikukoodid on asendatud äriregistri koodi(de)ga tagasiulatuvalt ka kõikidele seni avaldatud andmetele.

Kui te kasutate neid andmeid elektrooniliselt töötlemisel, siis saatke palun oma kontaktandmed e-posti aadressile veebileht@emta.ee, et saaksime vajadusel teiega andmete muutmisel või tõlgendamisel operatiivselt ühendust võtta.

2018

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.14 MB, ODS) IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.01.2019
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.93 MB, XLSX) IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.01.2019
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.84 MB, ODS) III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 08.10.2018
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.64 MB, XLSX) III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 08.10.2018
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.08 MB, ODS) II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.07.2018
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.9 MB, XLSX) II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.07.2018
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.71 MB, ODS) I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.04.2018
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.49 MB, XLSX) I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.04.2018

2017

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.73 MB, ODS) IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.01.2018
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.5 MB, XLSX) IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.01.2018
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.37 MB, ODS) III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.10.2017
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.16 MB, XLSX) III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 09.10.2017
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.35 MB, ODS) II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 05.07.2017
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.14 MB, XLSX) II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 05.07.2017
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.53 MB, ODS) I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 07.04.2017
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.18 MB, XLSX) I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 07.04.2017


 

08.10.2021