Sa oled siin

Juurdepääs enda isikuandmetele tolliinfosüsteemis CIS

Teil on õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud andmetele Euroopa Liidu liikmesriikide tolliametite ühises infosüsteemis ehk tolliinfosüsteemis (Customs Information System, CIS), sh nõuda enda andmete parandamist, kustutamist ja blokeerimist.

Lähemalt lugege Andmekaitse Inspektsiooni veebilehe „Päring rahvusvahelistest andmebaasidest“ alapunktist „Tollisüsteem“.

Taotluse esitamine Maksu- ja Tolliametile

 

E-postiga

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata e-posti aadressile emta@emta.ee.

Postiga

Taotluse palume saata aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn.

Kui saadate taotluse postiga, siis palume taotlusega koos esitada kehtiva isikuttõendava dokumendi koopia ning teise isiku esindamisel ka seadusjärgse volituse koopia.

Teenindusbüroos

Taotluse saate esitada kõigis Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes.

Kui esitate taotluse teenindusbüroos, siis palume teenindajale esitada isikuttõendava dokumendi ning teise isiku esindamisel ka seadusjärgse volituse.

E-MTAs

Taotluse esitamiseks logige e-MTAsse ning rubriigis „Suhtlus" valige „Kirjavahetus“ ja vajutage avanenud lehel nupule „Uus vestlus“.
Sisuaknasse kirjutage järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi
2) kodakondsus
3) sünniaeg ja -koht
4) aadress
5) info selle kohta, kas taotlete andmetele juurdepääsu, andmete blokeerimist või andmete kustutamist või parandamist. Blokeerimise, kustutamise või parandamise taotlemisel lisage ka põhjus, miks seda soovite.
Vajutage nupule „Saada".

 

31.10.2019