Sa oled siin

Tasutud maksud, käive ja töötajate arv

 

Maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibe kogusumma ja töötajate arv avalikustatakse igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Juhul kui 10. kuupäev on nädalavahetusel või riigipühal, siis sellele eelneval tööpäeval.

Alates 2017. aastast avaldatakse iga kvartali andmed eraldi (s.t kvartalite andmeid enam ei summeerita).

Need andmed on Teile abiks tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks.

Lisainfo

Tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks on Teile abiks ka juhised „Kuidas vältida maksupettuste ahelasse sattumist“ ja „Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks“.

Vajaduse korral on alati võimalik tehingupoolelt küsida spetsiaalseid maksuandmete tõendeid. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupooled suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.

Maksukohustuslase tasutud maksude koondsummad


Tasutud maksusummadena kajastatakse järgmisi tasutud riiklikke makse ja makseid:

 
Riiklik maks või makse

Juriidilised isikud FIE-d
Kõikide riiklike
maksude summa
Tööjõumaksud Kõikide riiklike
maksude summa
Töötajate tööjõumaksud
Kinnipeetud tulumaks X X X X
Sotsiaalmaks X X X X
Kogumispensionimakse   X   X
Töötuskindlustusmakse   X   X
Erijuhtude tulumaks X   X  
Hasartmängumaks X      
Käibemaks X   X  
Tollimaks X      
Alkoholiaktsiis X   X  
Tubakaaktsiis X   X  
Kütuseaktsiis X   X  
Elektriaktsiis X   X  
Pakendiaktsiis X   X  
Raskeveokimaks X      
Maamaks X      


Abiks andmete mõistmisel

 • Andmed avaldatakse järgmiste isikute kohta:
  • kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes on kvartali jooksul tasunud riiklikke makse
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on esitanud vähemalt ühe käibedeklaratsiooni, mille esitamise tähtpäev oli vastavas kvartalis
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on registreerinud kvartali viimase kuupäeva seisuga töötamise registris vähemalt ühe kehtiva kandega tööd tegeva isiku (v.a kande liigid, mis on seotud juhtimis- ja kontrollorgani liikmega)
  • kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga käibemaksukohustuslased
 • Andmeid ei avaldata järgmiste isikute kohta (ehk need on eelnimetatud gruppidest välistatud):
  • juriidilised isikud, kes on andmete avaldamise seisuga kustutatud
  • FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga surnud
  • füüsilised isikud

Kuna andmed avaldatakse enne eelmise kuu käibedeklaratsiooni esitamist, siis on käibe arvutamisel aluseks võetud sellele eelneva kolme kuu andmed (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari summa).

 • Deklareeritud käibena avaldatakse käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, s.t käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute kogusumma.
 • Kui isik ei ole makse tasunud või isikule tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summana 0.
 • Tabelites on välja väärtus „0" (null) ja tühi üldiselt erineva tähendusega:
  • arv „0" – alusandmete (vastavad deklaratsioonid, töötamise register jne) põhjal on vastava välja väärtuseks saadud null;
  • tühi – vastava välja väärtuse leidmiseks alusandmed puuduvad, nt vastavad deklaratsioonid on esitamata või neid deklaratsioone ei peagi esitama (nt need ettevõtted, kes kuuluvad käibemaksugruppi ja seetõttu esitavad koos ühise käibedeklaratsiooni).
 • Tähega algav kood on Maksu- ja Tolliameti poolt mitteresidendile antud kood.
 • FIE ettevõtlustulult tasutud tulumaksu, sotsiaalmaksu ega kogumispensionimakse summasid ei avalikustata.
 • Veerus „Töötajaid" avaldatakse kvartali viimasel päeval töötanud isikute arv töötamise registri andmetel andmete väljavõtmise seisuga. Hoolitsege palun, et vastavad andmed oleksid õigeaegselt sisestatud (muudetud). Kuna tööjõumaksud on kvartali jooksul kassapõhiselt tasutud summa ning töötajate arv on ühel päeval töötanute arv, siis ei ole töötajate arv ja tööjõumaksud kvartalis üks ühele võrreldavad. 

 

Failid

 

2020

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (7.84 MB, ODS) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.10.2020
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.64 MB, XLSX) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.06 MB) III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (7.74 MB, ODS) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.07.2020
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.49 MB, XLSX) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.88 MB) II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (7.89 MB, ODS) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 13.04.2020
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.72 MB, XLSX) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.21 MB) I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus

2019

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.48 MB, ODS) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 14.01.2020
NB! Faili viimase versiooni saamiseks puhastage palun veebilehitseja vahemälu juhul, kui olete faili eelmist versiooni varem avanud.
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.3 MB, XLSX) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.34 MB) IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (7.05 MB, ODS) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 31.10.2019
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9 MB, XLSX) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.89 MB) III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.85 MB, ODS) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.07.2019
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.89 MB, XLSX) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.07.2019
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.98 MB) II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus 10.07.2019
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.06 MB, ODS) I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.04.2019
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.88 MB, XLSX) I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.04.2019

Muudatus alates I kv 2019 failidest: FIEde puhul on senise isikukoodi asemele pandud nende äriregistri kood(id). Muudatus lähtub isikukoodi minimaalse töötlemise printsiibist, mis ei võimalda Maksu- ja Tolliametil kuvada isikukoode massina. Isikukoodid on asendatud äriregistri koodi(de)ga tagasiulatuvalt ka kõikidele seni avaldatud andmetele.

Kui te kasutate neid andmeid elektrooniliselt töötlemisel, siis saatke palun oma kontaktandmed e-posti aadressile veebileht@emta.ee, et saaksime vajadusel teiega andmete muutmisel või tõlgendamisel operatiivselt ühendust võtta. 

2018

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.14 MB, ODS) IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.01.2019
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.93 MB, XLSX) IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.01.2019
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.84 MB, ODS) III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 08.10.2018
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.64 MB, XLSX) III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 08.10.2018
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.08 MB, ODS) II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.07.2018
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.9 MB, XLSX) II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.07.2018
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.71 MB, ODS) I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 11.04.2018
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.49 MB, XLSX) I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 11.04.2018

2017

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.73 MB, ODS) IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 10.01.2018
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.5 MB, XLSX) IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 10.01.2018
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.37 MB, ODS) III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 09.10.2017
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.16 MB, XLSX) III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 09.10.2017
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.35 MB, ODS) II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 05.07.2017
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.14 MB, XLSX) II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 05.07.2017
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.53 MB, ODS) I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus 07.04.2017
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.18 MB, XLSX) I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus 07.04.2017


 

09.10.2020