Mediaanväljamakse

Alates 2020. aastast ei avalda Maksu- ja Tolliamet mediaanväljamakse statistikat.
Palgastatistikaga saate tutvuda Statistikaameti veebisaidil.

Mediaanväljamakse tähistab töötajatele tehtud väljamaksete summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 

Mediaanväljamakse kvartalite lõikes


Maksu- ja Tolliameti kvartaalsete väljamaksete statistika sisaldab palka ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) lisas 1 ja lisas 2 koodidega 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 144, 147 ja 148. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised.

Joonis 1. Mediaanväljamakse (eurodes) kvartalite lõikes

Failid
 
Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
Mediaanväljamakse kuus (kvartalite lõikes) (16.61 KB, ODS) Mediaanväljamakse kuus (2002. a I kv kuni 2019. a IV kv) ODS-vormingus 20.02.2020
Mediaanväljamakse kuus (kvartalite lõikes) (10.96 KB, XLSX) Mediaanväljamakse kuus (2002. a I kv kuni 2019. a IV kv) XLSX-vormingus 20.02.2020
Mediaanväljamakse kuus (kvartalite lõikes) (1.55 KB) Mediaanväljamakse kuus (2002. a I kv kuni 2019. a IV kv) CSV-vormingus 20.02.2020
 

Mediaanväljamakse aastate lõikes

Aasta

Mediaanväljamakse kuus (eurodes, arvutatud alates 2019. a uuenenud alusandmetega) Mediaanväljamakse kuus (eurodes, arvutatud 2017.-2018. a kehtinud metoodikaga) Mediaanväljamakse kuus (eurodes, arvutatud 2002.-2016. a kehtinud metoodikaga)
2002   266 218
2003   289 238
2004   320 263
2005   366 299
2006   429 355
2007   531 439
2008   625 516
2009   591 476
2010   592 469
2011   621 498
2012   658 535
2013   707 580
2014   756 616
2015 808 807 663
2016 866 865 716
2017 934 932  
2018 1002 1000  
2019 1100    

 

Erinevus Maksu- ja Tolliameti (MTA) mediaanpalga ja Statistikaameti (SA) keskmise palga arvutamisel:
1. tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid inimese kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega.
2. ajaline nihe – SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA arvestuses septembrisse, millal see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest kaks korda suurema väljamakse.
3. töötajate arv – osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga (nt kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena). Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik inimesed, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, st iga tööturul käinu on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast (nt kas üks kuu või 12 kuud). Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 ja lisa 2 (väljamaksed koodidega 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 144, 147 ja 148). Tulumaksuga maksustatavate töötamisega seotud väljamaksete kogusumma jagab MTA inimeste arvuga, kellele väljamaksed on tehtud.

Varasemad metoodikad

  • 2002.–2016. a mediaanväljamakse metoodika – isiku aasta jooksul saadud brutoväljamaksed summeeriti ja saadud summa jagati 12-ga ning seejärel leiti saadud summast mediaan. Selline arvutamine ei võtnud arvesse seda, mitme kuu jooksul inimene reaalselt sissetulekut sai.
  • 2017.–2018. a mediaanväljamakse metoodika – MTA kvartaalsete väljamaksete statistika sisaldab palka ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareeris tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Mediaanpalk on leitud kvartali jooksul inimestele tehtud kõikide kuu palgamaksete alusel.