Mediaanväljamakse

Mediaanväljamakse tähistab töötajatele tehtud väljamaksete summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 

Mediaanväljamakse kvartalite lõikes


Maksu- ja Tolliameti kvartaalsete väljamaksete statistika sisaldab palka ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Alates 2017. aasta I kvartalist leitakse mediaanpalk kvartali jooksul inimestele tehtud kõikide kuu palgamaksete alusel.

Failid
 
Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
Mediaanväljamakse kuus (kvartalite lõikes) (14.99 KB, ODS) Mediaanväljamakse kuus (2002. a I kv kuni 2018. a IV kv) ODS-vormingus 01.03.2019
Mediaanväljamakse kuus (kvartalite lõikes) (10.23 KB, XLSX) Mediaanväljamakse kuus (2002. a I kv kuni 2018. a III kv) XLSX-vormingus 01.03.2019
 

Mediaanväljamakse aastate lõikes

Aasta

Mediaanväljamakse kuus (eurodes) Mediaanväljamakse kuus (eurodes, arvutatud varasema metoodikaga*)
2002 266 218
2003 289 238
2004 320 263
2005 366 299
2006 429 355
2007 531 439
2008 625 516
2009 591 476
2010 592 469
2011 621 498
2012 658 535
2013 707 580
2014 756 616
2015 807 663
2016 865 716
2017 932  
2018 1000  

Erinevus Maksu- ja Tolliameti (MTA) mediaanpalga ja Statistikaameti (SA) keskmise palga arvutamisel:
1. tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega.
2. ajaline nihe – SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA arvestuses septembrisse, millal see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest kaks korda suurema väljamakse.
3. töötajate arv – osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga (nt kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena). Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik inimesed, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, st iga tööturul käinu on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast (nt kas 1 kuu või 12 kuud). Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodidega 10, 12, 13, 15, deklareeritud väljamaksete kogusumma jagab MTA inimeste arvuga, kellele väljamakseid on tehtud.

Varasem metoodika

Varasema metoodika (2002.–2016. a mediaanväljamakse) järgi summeeriti isiku aasta jooksul saadud brutoväljamaksed ja saadud summa jagati 12-ga ning seejärel leiti saadud summast mediaan. Selline arvutamine ei võtnud arvesse seda, mitme kuu jooksul inimene reaalselt sissetulekut sai.

01.03.2019