Maksuvõlglaste nimekiri

Juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja kuvamise põhimõtted muutusid alates 1. augustist 2018.


Avaldame alates juunist 2014 oma kodulehel juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, et suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused õigeaegselt ning seeläbi toetada võrdset konkurentsi.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted on järgmised:

  • maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot;
  • vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva;
  • isikul puudub ajatamise graafik;
  • isikul puudub saneerimise graafik;
  • kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna;

  • kui isiku ettemaksukontol olev arestimata summa on võrdne või ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga arestimata summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.
  • kui isiku tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev nõue ületab maksuvõla summat sama liiki nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta. Näiteks kui isiku maksuvõlg on 10 000 eurot, millest 3000 eurot moodustab käibemaksu võlg ning isikul on 5000 euro suurune käibemaks tagastuskontrollis, siis kuvatakse isiku maksuvõla summaks 7000 eurot.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted enne 1. augustit 2018

  • Enne 1. augustit 2018 ei kuvatud pankrotis olevate isikute võlga, mis oli tekkinud enne pankroti väljakuulutamise päeva.

  • Kui isiku ettemaksukontol olev kogu summa oli võrdne või ületas maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvatud. Kui aga kogu summa oli väiksem kui maksuvõlg, siis kuvati isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.

  • Muus osas olid kuvamise põhimõtted samad, mis alates 1. augustist 2018.

Nimekirjas kuvame andmeid 1. kuupäeva seisuga, uuendame tabelit kodulehel igakuiselt 1. kuupäevale järgneval tööpäeval.

Jooksvalt on võimalik ajakohaseid andmeid kontrollida e-MTAs või avalikus võlapäringus.
 
Maksuvõla tasumiseks vajaliku info leiate lehelt „Rekvisiidid maksude tasumiseks".

Pealkiri Kuupäev
Maksuvõlglaste nimekiri (242.23 KB, XLSX) 02.10.2021
Maksuvõlglaste nimekiri (2.65 MB, PDF) 02.10.2021
Maksuvõlglaste nimekiri (CSV-vormingus) (217.35 KB) 02.10.2021

 

02.10.2021