Maksuvõla dünaamika

Avaldame iga kuu 1. kuupäeva seisuga maksuvõla suuruse ja võlgnike arvu kokku ning ka võlasumma vahemike lõikes.

03.05.2019