Tutvustus ja struktuur


Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab selle üle teenistuslikku järelevalvet.

Struktuur

Maksu- ja Tolliameti struktuur alates 1. veebruarist 2018

01.08.2019