Strateegia

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2019 (677.82 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2019. aastaks kirjeldab meie missiooni, visiooni ja juhtimispõhimõtteid, strateegilisi suundi ja 2019. a fookusi 09.07.2019
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2017–2020: kokkuvõte 2018 (874.93 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2017–2020: 2018. aasta kokkuvõte 25.02.2019
Maksu- ja Tolliameti strateegiaesitlus 2017 (1.27 MB, PDF) Esitluses antakse ülevaade ameti tegutsemispõhimõtetest ja eesmärkidest. 25.01.2018
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2017–2020 (135 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava aastateks 2017–2020 kirjeldab meie missiooni, visiooni ja põhiväärtuseid, strateegilisi eesmärke, indikaatoreid ja tegevusi. 12.06.2017
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2016. aasta kokkuvõte (257.72 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2016. aasta kokkuvõte 10.04.2017
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2015. aasta kokkuvõte (240.4 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2015. aasta kokkuvõte. 02.02.2016
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016 (655.38 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava aastateks 2013–2016. Muudetud 2015. aastal perioodi 2015–2018 kajastavate täiendustega. 21.04.2015
Maksu- ja Tolliameti 2013–2016 eesmärkide põhjal kahe aasta kokkuvõte (2.73 MB, PDF) Väljaanne tutvustab Maksu- ja Tolliameti eesmärke 2013–2016 ja tegevusi 2013–2014. Ülevaate saab ameti põhieesmärkidest ja olulisematest tegevustest aastatel 2013–2014. Lõpuosas on mitmeid olulisi numbrilisi näitajaid, sh personali põhinäitajad, struktuur ning teenindusbüroode ja tolli piiripunktide paiknemine üle Eesti. 21.04.2015
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2014. aasta kokkuvõte (263.9 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2014. aasta kokkuvõte. 21.04.2015
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2014. aasta kokkuvõte (ingl) (308.34 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2014. aasta kokkuvõte inglise keeles. 21.04.2015
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016 (431.28 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava aastateks 2013–2016. Muudetud 2014. aastal perioodi 2014–2017 kajastavate täiendustega. 02.09.2014
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: kokkuvõte 2013. aasta tegevustest ja tulemustest (200.51 KB, PDF) Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016: 2013. aasta kokkuvõte. 25.02.2014
Maksu- ja Tolliamet 2013–2016 (3.9 MB, PDF) Väljaanne tutvustab Maksu- ja Tolliameti tegevusi 2013–2016. Ülevaate saab ameti missioonist ning visioonist ja väärtustest, põhieesmärkidest ja kõikide osakondade strateegilistest eesmärkidest perioodil 2013–2016. Lõpuosas on numbrilised personali põhinäitajad, struktuur ning teenindusbüroode ja tolli piiripunktide paiknemine üle Eesti. 22.05.2013
Maksu- ja Tolliameti arengukava 2013–2016 (359.94 KB, PDF)

Maksu- ja Tolliameti arengukava aastateks 2013–2016 kirjeldab meie missiooni, visiooni ja põhiväärtuseid, strateegilisi eesmärke ja indikaatoreid ning valdkondlikke eesmärke, indikaatoreid ja tegevusi.

18.03.2013

 

09.07.2019