Lobitegevusest teavitamine

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin. Lisaks eeltoodule saab huvide konflikti vältimise juhistega täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis.

Perioodil 1. mai – 30. juuni 2021 kohtumisi lobitegijatega ei toimunud. 4. augustil 2021 toimus kohtumine Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatuga – teemaks oli Eesti mootorikütuste turg ning tootmise võimalik seadusemuudatuse arutelu.

 

30.09.2021