Sa oled siin

Konfiskeeritud võltsitud kauba ja riigi omandisse antud kauba üleandmine

Rahandusministri 2010. aasta 12. aprilli määruse nr 26 „Konfiskeeritud võltsitud kauba tasuta kasutamiseks üleandmise kord" alusel korraldab konfiskeeritud võltsitud kauba hävitamist ning selle tervishoiuteenust osutavale asutusele, hoolekandeasutusele või kohalikule omavalitsusüksusele tasuta kasutamiseks üleandmist Maksu- ja Tolliamet.

Kauba saamiseks esitab hoolekandeasutus Maksu- ja Tolliametile põhjendatud vabas vormis taotluse, milles sisaldub soovitavate kaupade loetelu. Kui üleandmisele kuuluvaid kaupu on taotlenud mitu hoolekandeasutust, arvestatakse üleandmisel taotluste laekumise järjekorda.

Täpsustavaid küsimusi saab esitada Anneli Kurvetile, haldusosakonna riigivarahaldurile, tel: 676 2121, 509 1961, e-posti aadress: anneli.kurvet@emta.ee.

 

02.12.2016