Sa oled siin

Volituse andmine x-tee teenuste andmevahetuslepingute sõlmimiseks

TERVIKTEKST seisuga 04.11.2019

KÄSKKIRI

Tallinn, 06.02.2018 nr 35-P
muudetud järgmise käskkirjaga:
04.11.2019 kk nr 104-P

Volituse andmine x-tee teenuste andmevahetuslepingute sõlmimiseks


Rahandusministri 6. oktoobri 2008 a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2:

1. Tunnistan kehtetuks Maksu- ja Tolliameti peadirektori 05.08.2014 käskkirja nr 169-P „Volituse andmine x-tee teenuste andmevahetuslepingute sõlmimiseks“.

2. Volitan teenuste osakonna e-büroo juhti, tolliosakonna juhatajat ja maksude osakonna juhatajat allkirjastama x-tee teenuste andmevahetuslepinguid.
 

/allkirjastatud digitaalselt/

Valdur Laid
peadirektor

06.07.2020