Sa oled siin

Maksu- ja Tolliamet

Lõõtsa 8a,
15176 Tallinn

  • Telefonid:880 0811 (eraklientidele)
  •  880 0812 (äriklientidele)
  • Faks:676 2709
  • Registrikood:70000349
  • E-post:emta@emta.ee

 

Teenindusbürood ja tollipunktid »

Infotelefonid ja e-posti aadressid »

 

Tallinna teenindusbüroo asukoht kaardil
Tallinna teenindusbüroo asukoht kaardil
Tallinna teenindusbüroo
Tallinna teenindusbüroo
 

Osakonnad

Kontaktid

Otsida saab nime, ametinimetuse, telefoninumbri ja e-posti aadressi järgi.
Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine. Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Valdur Laid
peadirektor
peadirektor 676 2102 valdur.laid@emta.ee
Triin Raaper
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 2102 triin.raaper@emta.ee
Rivo Reitmann
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 2102 rivo.reitmann@emta.ee
Kairi Mitt
juhiabi
juhiabi 676 2102 kairi.mitt@emta.ee
Anni Uibu
äriarhitekt
äriarhitekt anni.uibu@emta.ee
Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tauno Krull
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme
tehnikajuht
tehnikajuht jaak.veerme@emta.ee
Evelin Malleus
finantsspetsialist
finantsspetsialist 676 2223 evelin.malleus@emta.ee
Ülle Kodanipork
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 1263 ylle.kodanipork@emta.ee
Toomas Noormaa
autojuht
autojuht toomas.noormaa@emta.ee
Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marilin Mihkelson
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1428 marilin.mihkelson@emta.ee
Linell Raud
suvetöötaja
suvetöötaja linell.raud@emta.ee
Laura-Liisa Reinojaan
suvetöötaja
suvetöötaja laura-liisa.reinojaan@emta.ee
Kersti Talvi
suvetöötaja
suvetöötaja kersti.talvi@emta.ee
Mats Volberg
suvetöötaja
suvetöötaja mats.volberg@emta.ee
Admintiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiiu Mändla
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 3303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 1039 carmen.kuus@emta.ee
Ingrid Danilson
infosüsteemi haldur
infosüsteemi haldur 676 1926 ingrid.danilson@emta.ee
Erimenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Revo Krause
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 4136 revo.krause@emta.ee
Erimenetluse tiim I
Erimenetluse tiim II
Erimenetluse tiim III
Kohtumenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mari-Liis Tüür
väärteomenetluse valdkonnajuht
väärteomenetluse valdkonnajuht 676 1476 mari-liis.tyyr@emta.ee
Meelis Rohtlaan
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1326 meelis.rohtlaan@emta.ee
Halduskohtuvaidlused I
Halduskohtuvaidlused II
Vaidemenetluse tiim
Õigusloome valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tanel Ruusmaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1468 tanel.ruusmaa@emta.ee
Kaspar Ojasalu
jurist
jurist 676 1662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Rahlin
jurist
jurist 676 1449 kersti.rahlin@emta.ee
Tanel Ermel
jurist
jurist 676 2146 tanel.ermel@emta.ee
Kristiine Kübard
jurist
jurist 676 1471 kristiine.kybard@emta.ee
Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Gea Otsa
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1776 gea.otsa@emta.ee
Reet Pärgma
meediasuhete spetsialist
meediasuhete spetsialist 676 1115 reet.pargma@emta.ee
Agnes Suurmets-Ots
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist 676 1114 agnes.suurmets-ots@emta.ee
Helerin Rauna
turundusspetsialist
turundusspetsialist 676 2626 helerin.rauna@emta.ee
Brita Kikas
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsioonispetsialist 676 2334 brita.kikas@emta.ee
Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaanus Värk
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2192 jaanus.vark@emta.ee
Evelin Muttik
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 676 4131 evelin.muttik@emta.ee
Erje Mettas
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 5307 0830 erje.mettas@emta.ee
Oscar Õun
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2046 oscar.oun@emta.ee
Grete Salumägi
praktikant
praktikant grete.salumagi@emta.ee
AO arendustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maksim Baranov
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni
arendusspetsialist
arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Marek Põllu
arendusspetsialist
arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Riina Šamatauskas
teenusejuht
teenusejuht 676 2185 riina.samatauskas@emta.ee
Anne Vana
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2009 anne.vana@emta.ee
I maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erkki Paulus
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1514 Erkki.Paulus@emta.ee
III Tallinn
I Tallinn
II Tallinn
II maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raili Roosimaa
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 5697 5064 raili.roosimaa@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
III maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Epp Põldsalu
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1456 epp.poldsalu@emta.ee
Margarita Tšumitševa
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1440 margarita.tsumitseva@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
IV Tallinn
V Tallinn
IV maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merle Siibak
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
V maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merilin Saare
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 4151 merilin.saare@emta.ee
I Tartu
II Tartu
III Tartu
Viljandi
Võru
VI maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Koidumäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3523 kylli.koidumae@emta.ee
Jõhvi
I Rakvere
II Rakvere
VII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Airi Lepassar
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3236 airi.lepassar@emta.ee
Kuressaare
Paide
I Pärnu
II Pärnu
VIII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Herje Vahemäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3142 herje.vahemae@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
Tartu
IX maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Laura Soome
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht laura.soome@emta.ee
Rando Soomre
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1540 rando.soomre@emta.ee
Kristi Sahtel
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 3368 Kristi.Sahtel@emta.ee
Jelena Savitševa
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 2155 Jelena.Savitseva@emta.ee
Joonas Ulrich
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1680 joonas.ulrich@emta.ee
X maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lia Annuk
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1037 lia.annuk@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
Kapitali töögrupp
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mari Hermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1018 mari.hermann@emta.ee
Martin Lehtis
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1038 martin.lehtis@emta.ee
Rivo Nurklik
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1978 rivo.nurklik@emta.ee
Eneli Tomingas
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1287 Eneli.Tomingas@emta.ee
Küllike Hermet
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1576 Kyllike.Hermet@emta.ee
Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Evelyn Liivamägi
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2257 evelyn.liivamagi@emta.ee
Triin Safronova
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 2727 triin.safronova@emta.ee
Kairit Veerberk
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 1616 kairit.veerberk@emta.ee
Aktsiiside talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kai-Liis Nõlvak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 2187 kai-liis.nolvak@emta.ee
Kristina Smekalova
peaspetsialist
peaspetsialist kristina.smekalova@emta.ee
Martin Vippul
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1096 martin.vippul@emta.ee
Sten Luide
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1022 sten.luide@emta.ee
Vesta Siivask
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 4074 vesta.siivask@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiina Normak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 1290 tiina.normak@emta.ee
Aleftina Tripolskaja
konsultant
konsultant 676 1006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Tatjana Klettenberg
arendusspetsialist
arendusspetsialist tatjana.klettenberg@emta.ee
Reet Mets
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2283 reet.mets@emta.ee
Tiia Korindt
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2136 tiia.korindt@emta.ee
Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Põldre-Vahur
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2100 piret.poldre-vahur@emta.ee
Helme Ainsoo
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2209 helme.ainsoo@emta.ee
Monika Maripuu
koolitusspetsialist
koolitusspetsialist 676 2162 monika.maripuu@emta.ee
Helin Kangur
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2913 helin.kangur@emta.ee
Marve Pruul
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2293 marve.pruul@emta.ee
Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab sisekontrolli osakond ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle, viib läbi distsiplinaarmenetlust. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Kuuse
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2757 tonis.kuuse@emta.ee
Kati Rääk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2718 kalev.toomingas@emta.ee
Thea Sogenbits
infoturbejuht
infoturbejuht 676 2964 thea.sogenbits@emta.ee
Kristina Kruusement
peaspetsialist
peaspetsialist kristina.kruusement@emta.ee
Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janek Leis
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Airi Jansen-Uueda
riskijuht
riskijuht 676 1050 airi.jansen-uueda@emta.ee
Analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairi Listmann
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2892 kairi.listmann@emta.ee
Raido Reimann
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2750 raido.reimann@emta.ee
Annika Vetka
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1109 antonina.anohhina@emta.ee
Haide Rukholm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4763 haide.rukholm@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülar Aasa
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3157 rain.rees@emta.ee
Arvo Naeris
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2715 arvo.naeris@emta.ee
Natalja Samsonova
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2712 natalja.samsonova@emta.ee
Pille Allikmets
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2758 pille.allikmets@emta.ee
Profileerimise valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Agnes Kandroo
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2743 agnes.kandroo@emta.ee
Raivo Olt
peaspetsialist
peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2831 angelika.ermel@emta.ee
Innar Voorel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2744 innar.voorel@emta.ee
Juta Simm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4423 juta.simm@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille Lepik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2935 pille.lepik@emta.ee
Reelika Pärn
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3288 reelika.parn@emta.ee
Eliis Raidma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2841 eliis.raidma@emta.ee
Maia Alasoo
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2826 maia.alasoo@emta.ee
Anna Aleksejeva
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2943 anna.aleksejeva@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Peeduli
peaspetsialist
peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Jekaterina Jakobson
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Liisa Pedosk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1152 liisa.pedosk@emta.ee
Raul Jõgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2947 raul.jogi@emta.ee
Merilin Jürma
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1448 merilin.jyrma@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Helena Klaas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 helena.klaas@emta.ee
Nikita Palgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 nikita.palgi@emta.ee
Jaanika Langinen
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 jaanika.langinen@emta.ee
Andrus Keerberg
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4157 andrus.keerberg@emta.ee
Rein Kikerpill
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Rein.Kikerpill@emta.ee
Teenuste osakond

Teenindab ja nõustab kliente teenindusbüroodes ja kontaktkeskuses ning haldab ja arendab teenindus- ja infokanaleid (nt e-MTA, koduleht). Tegeleb maksu- ja tollikohustuste täitmiseks pakutavate avalike teenuste arendamisega ja ametiülese koordineerimisega. Peab arvestust maksutulude üle ning tegeleb maksuvõlglastega, leides neile koostöös parimad lahendused. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristjan Raid
äritehnoloogia valdkonnajuht
äritehnoloogia valdkonnajuht kristjan.raid@emta.ee
Arvestuse ja võlahalduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Liina Jõõts
valdkonnajuht
valdkonnajuht liina.joots@emta.ee
Arvestuse talitus
Võlamenetluse talitus
Avalike teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sander Aasna
valdkonnajuht
valdkonnajuht Sander.Aasna@emta.ee
Monika Madison
teenusejuht
teenusejuht 676 2239 monika.madison@emta.ee
Grete Urbel
teenusejuht
teenusejuht grete.urbel@emta.ee
Tiina Lindroos
teenusejuht
teenusejuht 676 2308 tiina.lindroos@emta.ee
Kaili Veiksaar
teenusejuht
teenusejuht Kaili.Veiksaar@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Klienditeeninduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heli Kullamaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht Heli.Kullamaa@emta.ee
Elveli Randma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2315 elveli.randma@emta.ee
Lauri Ilison
tehnoloogia juht
tehnoloogia juht lauri.ilison@emta.ee
Terje Ennomäe
pilootprojekti juht
pilootprojekti juht terje.ennomae@emta.ee
Risto Hinno
andmeteadlane
andmeteadlane risto.hinno@emta.ee
e-büroo
Klienditugi
Teenindusbürood
TNO arendustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jüri Tõnisberg
e-teenuste disainer
e-teenuste disainer 676 1024 jyri.tonisberg@emta.ee
Mario Peterson
projektijuht
projektijuht mario.peterson@emta.ee
Valeria Prokopova
teenusedisaini juht
teenusedisaini juht Valeria.Prokopova@emta.ee
Katrin Juurikas
testijuht
testijuht 676 2284 katrin.juurikas@emta.ee
Katrin Mišukova
projektijuht-ärianalüütik
projektijuht-ärianalüütik 676 1190 katrin.misukova@emta.ee
Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonna ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eerik Heldna
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 3999 eerik.heldna@emta.ee
Idapiiri tollijärelevalve valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Kutti
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 3815 ants.kutti@emta.ee
Lauri Pastak
välissuhete spetsialist
välissuhete spetsialist 676 3801 lauri.pastak@emta.ee
Janno Rätsep
tolliinspektor
tolliinspektor 5699 5796 janno.ratsep@emta.ee
Priit Laatre
tolliinspektor
tolliinspektor 676 2211 priit.laatre@emta.ee
Ida tollipunkt
Lõuna tollipunkt
Tollijärelevalve valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Voldemar Linno
valdkonnajuht
valdkonnajuht voldemar.linno@emta.ee
Lennujaama reisiterminali tollikontrolli üksus
Posti tollikontrolli üksus
Tollikontrolliüksus
Tollideklaratsioonide kontrollüksus
Tollitariifide üksus