Sa oled siin

Maksu- ja Tolliamet

Lõõtsa 8a,
15176 Tallinn

  • Telefonid:880 0811 (eraklientidele)
  •  880 0812 (äriklientidele)
  • Faks:676 2709
  • Registrikood:70000349
  • E-post:emta@emta.ee

 

Teenindusbürood ja tollipunktid »

Infotelefonid ja e-posti aadressid »

 

Tallinna teenindusbüroo asukoht kaardil
Tallinna teenindusbüroo asukoht kaardil
Tallinna teenindusbüroo
Tallinna teenindusbüroo
 

Osakonnad

Kontaktid

Otsida saab nime, ametinimetuse, telefoninumbri ja e-posti aadressi järgi.
Maksu- ja Tolliamet

Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine. Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Madis Jääger
peadirektor
peadirektor 676 2102 madis.jaager@emta.ee
Triin Raaper
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 2102 triin.raaper@emta.ee
Rivo Reitmann
peadirektori asetäitja
peadirektori asetäitja 676 2102 rivo.reitmann@emta.ee
Kairi Mitt
juhiabi
juhiabi 676 2102 kairi.mitt@emta.ee
Haldusosakond

Korraldab ameti valduses oleva riigivara haldamist, teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenust, ametisisest logistikateenust ning eelarve koostamist ja aruandlust. Samuti korraldab ning koordineerib dokumendi- ja arhiivihaldust. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tauno Krull
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja tauno.krull@emta.ee
Jaak Veerme
tehnikajuht
tehnikajuht jaak.veerme@emta.ee
Evelin Malleus
finantsspetsialist
finantsspetsialist 676 2223 evelin.malleus@emta.ee
Ülle Kodanipork
dokumendihaldur
dokumendihaldur 676 1263 ylle.kodanipork@emta.ee
Toomas Noormaa
autojuht
autojuht toomas.noormaa@emta.ee
Juriidiline osakond

Menetleb vaideid ja lahendab kaebusi; esindab ametit likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses; annab arvamust ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta; osaleb lepingute koostamisel; koordineerib ametis väärteomenetlust ning korraldab võlgade sissenõudmisega seotud tegevusi. Lisaks nõustab osakond juriidiliselt ameti teisi struktuuriüksusi ja koolitab neid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marilin Mihkelson
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1428 marilin.mihkelson@emta.ee
Admintiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiiu Mändla
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 3303 tiiu.mandla@emta.ee
Carmen Kuus
jurist-asjaajaja
jurist-asjaajaja 676 1039 carmen.kuus@emta.ee
Ingrid Danilson
infosüsteemi haldur
infosüsteemi haldur 676 1926 ingrid.danilson@emta.ee
Erimenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Revo Krause
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 4136 revo.krause@emta.ee
Erimenetluse tiim I
Erimenetluse tiim II
Erimenetluse tiim III
Kohtumenetluse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Meelis Rohtlaan
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1326 meelis.rohtlaan@emta.ee
Halduskohtuvaidlused I
Halduskohtuvaidlused II
Vaidemenetluse tiim
Õigusloome valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tanel Ruusmaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 1468 tanel.ruusmaa@emta.ee
Tanel Ermel
jurist
jurist 676 2146 tanel.ermel@emta.ee
Kaspar Ojasalu
jurist
jurist 676 1662 kaspar.ojasalu@emta.ee
Kersti Rahlin
jurist
jurist 676 1449 kersti.rahlin@emta.ee
Kristiine Kübard
jurist
jurist 676 1471 kristiine.kybard@emta.ee
Kommunikatsiooniosakond

Töötab välja, arendab ja korraldab ameti meediasuhtlust, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtteid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Gea Otsa
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 1776 gea.otsa@emta.ee
Reet Pärgma
meediasuhete spetsialist
meediasuhete spetsialist 676 1115 reet.pargma@emta.ee
Agnes Suurmets-Ots
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist
sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist 676 1114 agnes.suurmets-ots@emta.ee
Katrin Heldna
projektijuht
projektijuht 676 4067 katrin.heldna@emta.ee
Brita Kikas
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsioonispetsialist 676 2334 brita.kikas@emta.ee
Maksuauditi osakond

Ennetab ja tõkestab maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumisi ning viib läbi kontrolle ja väärteomenetlusi. Samuti hindab ja määrab kindlaks isikute maksuriske. Lisaks teeb muudatus- ja täiendusettepanekuid kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta ning planeerib, juhendab ja arendab kontrollivaldkonna tööd. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaanus Värk
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2192 jaanus.vark@emta.ee
Evelin Muttik
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 676 4131 evelin.muttik@emta.ee
Oscar Õun
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2046 oscar.oun@emta.ee
Nele Mai Viin
praktikant
praktikant NeleMai.Viin@emta.ee
Kaido Lemendik
ärikontroller
ärikontroller kaido.lemendik@emta.ee
AO arendustiim
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Maksim Baranov
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist maksim.baranov@emta.ee
Pille Muni
arendusspetsialist
arendusspetsialist pille.muni@emta.ee
Epp Põldsalu
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor epp.poldsalu@emta.ee
Marek Põllu
arendusspetsialist
arendusspetsialist marek.pollu@emta.ee
Anne Vana
arendusspetsialist
arendusspetsialist anne.vana@emta.ee
I maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erkki Paulus
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1514 Erkki.Paulus@emta.ee
III Tallinn
I Tallinn
II Tallinn
II maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raili Roosimaa
maksuauditi üksuse juht osakonna juhataja asetäitja ülesannetes
maksuauditi üksuse juht osakonna juhataja asetäitja ülesannetes 5697 5064 raili.roosimaa@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
III maksuauditi üksus
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
V Tallinn
IV maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merle Siibak
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1445 merle.siibak@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
V maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Elen Maimre
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 4149 elen.maimre@emta.ee
I Tartu
II Tartu
III Tartu
Viljandi
Võru
VI maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Koidumäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3523 kylli.koidumae@emta.ee
Jõhvi
I Rakvere
II Rakvere
VII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Airi Lepassar
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3236 airi.lepassar@emta.ee
Kuressaare
Paide
I Pärnu
II Pärnu
VIII maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Herje Vahemäe
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 3142 herje.vahemae@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
Tartu
IX maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristi Sahtel
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 3368 Kristi.Sahtel@emta.ee
Jelena Savitševa
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 2155 Jelena.Savitseva@emta.ee
Joonas Ulrich
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1680 joonas.ulrich@emta.ee
Hanna-Riin Guske
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 1207 Hanna-Riin.Guske@emta.ee
Margus Parve
väärteomenetleja
väärteomenetleja 676 2323 margus.parve@emta.ee
X maksuauditi üksus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lia Annuk
maksuauditi üksuse juht
maksuauditi üksuse juht 676 1037 lia.annuk@emta.ee
I Tallinn
II Tallinn
III Tallinn
Kapitali töögrupp
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mari Hermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1018 mari.hermann@emta.ee
Kaire Pekkermann
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 1587 kaire.pekkermann@emta.ee
Viola Aleksejeva
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 2965 viola.aleksejeva@emta.ee
Olga Kolesnik
maksuaudiitor
maksuaudiitor 676 2010 olga.kolesnik@emta.ee
Madis Laas
juhtiv maksuaudiitor
juhtiv maksuaudiitor 676 1038 madis.laas@emta.ee
Maksude osakond

Nõustab maksustamisküsimustes. Samuti töötab välja maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodikat ning annab arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks menetleb aktsiisikaupade käitlemisega seotud lube ja haldab maksumärke, koordineerib aktsiisikaupade käitlejate järelevalvet ning viib läbi haldus- ja väärteomenetlusi. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Evelyn Liivamägi
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2257 evelyn.liivamagi@emta.ee
Triin Safronova
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 2727 triin.safronova@emta.ee
Kairit Veerberk
välissuhete koordinaator
välissuhete koordinaator 676 1616 kairit.veerberk@emta.ee
Aktsiiside talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kai-Liis Nõlvak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 2187 kai-liis.nolvak@emta.ee
Malle Pahtma
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 1677 malle.pahtma@emta.ee
Vesta Siivask
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 4074 vesta.siivask@emta.ee
Lembe Loor
vanemspetsialist
vanemspetsialist 676 2174 lembe.loor@emta.ee
Hille Reinhold
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2219 hille.reinhold@emta.ee
Otseste ja kaudsete maksude talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiina Normak
talitusejuhataja
talitusejuhataja 676 1290 tiina.normak@emta.ee
Aleftina Tripolskaja
konsultant
konsultant 676 1006 aleftina.tripolskaja@emta.ee
Reet Mets
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2283 reet.mets@emta.ee
Merje Roomet
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2124 merje.roomet@emta.ee
Jelena Agijevitš
konsultant
konsultant 676 3890 jelena.agijevits@emta.ee
Personaliosakond

Töötab välja ja viib ellu ameti personalipoliitikat, haldab personaliandmeid ning korraldab teenistujate koolitust, täiendus- ja ümberõpet. Samuti kujundab, koordineerib ja viib ellu ameti tööohutuse- ja töötervishoiualast poliitikat. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Piret Põldre-Vahur
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2100 piret.poldre-vahur@emta.ee
Helme Ainsoo
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2209 helme.ainsoo@emta.ee
Helin Kangur
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2913 helin.kangur@emta.ee
Monika Maripuu
koolitusspetsialist
koolitusspetsialist 676 2162 monika.maripuu@emta.ee
Marve Pruul
personalispetsialist
personalispetsialist 676 2293 marve.pruul@emta.ee
Sisekontrolli osakond

Korraldab ametis andmekaitset ja infoturvet ning kontrollib andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmist. Lisaks maandab sisekontrolli osakond ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riske ja korraldab korruptsiooni ennetavat tegevust. Samuti teeb osakond süstemaatilist järelevalvet ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle, viib läbi distsiplinaarmenetlust. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Kuuse
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 2757 tonis.kuuse@emta.ee
Kati Rääk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2963 kati.raak@emta.ee
Kalev Toomingas
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2718 kalev.toomingas@emta.ee
Thea Sogenbits
infoturbejuht
infoturbejuht 676 2964 thea.sogenbits@emta.ee
Ines Ehavald
andmekaitsespetsialist
andmekaitsespetsialist 676 2962 ines.ehavald@emta.ee
Teabeosakond

Töötab välja ja viib ellu järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi, korraldab siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamist ning töötleb maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmeid. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janek Leis
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja janek.leis@emta.ee
Airi Jansen-Uueda
riskijuht
riskijuht 676 1050 airi.jansen-uueda@emta.ee
Marili Rihkrand
praktikant
praktikant Marili.Rihkrand@emta.ee
Analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairi Listmann
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 2892 kairi.listmann@emta.ee
Raido Reimann
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2750 raido.reimann@emta.ee
Annika Vetka
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4047 annika.vetka@emta.ee
Antonina Anohhina
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1109 antonina.anohhina@emta.ee
Haide Rukholm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4763 haide.rukholm@emta.ee
Andmehalduse ja arenduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülar Aasa
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1020 ylar.aasa@emta.ee
Rain Rees
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3157 rain.rees@emta.ee
Arvo Naeris
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2715 arvo.naeris@emta.ee
Liina Kaasik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1771 liina.kaasik@emta.ee
Natalja Samsonova
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2712 natalja.samsonova@emta.ee
Profileerimise valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raivo Olt
peaspetsialist
peaspetsialist raivo.olt@emta.ee
Angelika Ermel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2831 angelika.ermel@emta.ee
Nikita Palgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1130 nikita.palgi@emta.ee
Innar Voorel
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2744 innar.voorel@emta.ee
Juta Simm
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4423 juta.simm@emta.ee
Rahvusvahelise infovahetuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille Lepik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2935 pille.lepik@emta.ee
Reelika Pärn
peaspetsialist
peaspetsialist 676 3288 reelika.parn@emta.ee
Maia Alasoo
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2826 maia.alasoo@emta.ee
Anu Lomp
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4008 anu.lomp@emta.ee
Eliis Raidma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2841 eliis.raidma@emta.ee
Strateegilise analüüsi valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Külli Peeduli
peaspetsialist
peaspetsialist Kylli.Peeduli@emta.ee
Jekaterina Jakobson
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2898 jekaterina.jakobson@emta.ee
Liisa Pedosk
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1152 liisa.pedosk@emta.ee
Kadi Ernest
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4127 kadi.ernest@emta.ee
Raul Jõgi
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2947 raul.jogi@emta.ee
Teabejuhtimiskeskus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anastassia Kušnir
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 anastassia.kusnir@emta.ee
Jaanika Langinen
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 jaanika.langinen@emta.ee
Andrus Keerberg
peaspetsialist
peaspetsialist 676 4157 andrus.keerberg@emta.ee
Rein Kikerpill
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Rein.Kikerpill@emta.ee
Kevin Maranik
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2888 Kevin.Maranik@emta.ee
Teenuste osakond
Äritehnoloogia valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jüri Tõnisberg
e-teenuste disainer
e-teenuste disainer 676 1024 jyri.tonisberg@emta.ee
Mario Peterson
projektijuht
projektijuht mario.peterson@emta.ee
Kaie Kasemets
arendusanalüütik
arendusanalüütik 676 2076 Kaie.Kasemets@emta.ee
Anni Uibu
äriarhitekt
äriarhitekt anni.uibu@emta.ee
Valeria Prokopova
teenusedisaini juht
teenusedisaini juht Valeria.Prokopova@emta.ee
Kesksete teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Liina Jõõts
valdkonnajuht
valdkonnajuht liina.joots@emta.ee
Isikute halduse tiim
Arvestuse talitus
Võlamenetluse talitus
Aruandlustiim
Avalike teenuste valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tatjana Klettenberg
arendusspetsialist
arendusspetsialist tatjana.klettenberg@emta.ee
Tiia Korindt
arendusspetsialist
arendusspetsialist 676 2136 tiia.korindt@emta.ee
Monika Jõesaar
teenusejuht
teenusejuht 676 2002 monika.joesaar@emta.ee
Riina Šamatauskas
teenusejuht
teenusejuht riina.samatauskas@emta.ee
Marge Paap
peaspetsialist
peaspetsialist 676 1162 marge.paap@emta.ee
Hasartmängumaksu ja TMIN-teenuse tiim
Klienditeeninduse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Heli Kullamaa
valdkonnajuht
valdkonnajuht Heli.Kullamaa@emta.ee
Elveli Randma
peaspetsialist
peaspetsialist 676 2315 elveli.randma@emta.ee
Diane Drenkhan
kliendisuhete kvaliteedijuht
kliendisuhete kvaliteedijuht diane.drenkhan@emta.ee
e-büroo
Klienditugi
Teenindusbürood
Tolliosakond

Teenindab kliente ja juhendab neid tolliformaalsuste täitmisel; kaitseb ühiskonna ja seaduslikku majandustegevust; rakendab tollialaseid õigusakte ning ennetab, tõkestab, avastab ja menetleb tollialaseid rikkumisi. Lisaks annab osakond tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamusi ning teeb tollialast koostööd teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Põhimäärus »

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eerik Heldna
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 676 3999 eerik.heldna@emta.ee
Välispiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Kutti
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 3815 ants.kutti@emta.ee
Lauri Pastak
nõunik
nõunik 676 3801 lauri.pastak@emta.ee
Ida tollipunkt
Lõuna tollipunkt
Sisepiiri valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Voldemar Linno
valdkonnajuht
valdkonnajuht voldemar.linno@emta.ee
Rinat Šaidulin
menetlusjuht
menetlusjuht 676 1446 rinat.saidulin@emta.ee
Lennujaama tollikontrolli üksus
Posti tollipunkt
Sadamate tollikontrolli üksus
Tollideklaratsioonide kontrolli üksus
Tollitariifide üksus
Ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Valeri Rauam
valdkonnajuht
valdkonnajuht 676 4767 valeri.rauam@emta.ee
Melani Adrat
praktikant
praktikant Melani.Adrat@emta.ee
Tollianalüüsi üksus