Sa oled siin

Keskmise töötasu tõend ehituse riigihangetele

Ehitusettevõtted saavad e-MTAs koostada keskmise töötasu tõendi ehituse riigihangetele, mille esitamine on kohustuslik ehitustööde riigihangetel. Lisaks on tõendit võimalik kasutada ka oma tehingupartnerite, peatöövõtjate jne informeerimisel oma palgatasemest.

Tõendile saab lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ning tõendi kohe vajalikule e-posti aadressile saata.

Tõendi koostamine

Tõendi koostamiseks logige sisse e-MTAsse ja valige rubriigist „Registrid ja päringud" – „Minu päringud" – „Tõendite koostamine".

Seejärel vajutage nupule „Uus tõend" ja valige rippmenüüst „Keskmise töötasu tõend ehituse riigihangetele".

Tõendi saab koostada eesti keeles.

Kui olete valinud riigihanke alguse kuu, siis tõendi koostamiseks vajutage nupule „Koostan tõendi". Süsteem moodustab PDF- või Digidoc-vormingus tõendi, mida saate enda arvutisse salvestada ning seejärel avada.

Juhul kui Te ei soovi kasutada tõendit riigihankel osalemiseks, vaid oma tehingupartnerite või peatöövõtjate vmt informeerimiseks oma palgatasemetest, siis valige hüpikmenüüst „Riigihanke alguse kuu" sobiv kuu. Kuu valikul pange tähele, et tõend moodustatakse kuue kuu kohta, mille viimaseks kuuks on valitud kalendrikuust üle-eelmine kalendrikuu.

Tõendi allalaadimine ja saatmine e-kirjaga

Süsteem moodustab tõendi, mille leiate koostatud tõendite loendist.

Tõendi allalaadimiseks vajutage rea lõpus olevale ikoonile „Laadin alla" ja valige, kas soovite tõendi alla laadida PDF- või Digidoc-vormingus (digidokumendina).

Tõendi saatmiseks e-kirjaga vajutage rea lõpus olevale ikoonile „Saada tõend" ja valige, kas soovite tõendi saata PDF- või Digidoc-vormingus. Seejärel kirjutage e-posti aadress, kuhu tõendi saata soovite ning vajutage nupule „Saadan". Tõend edastatakse saajale e-kirja manuses oleva dokumendina.

Tõendi salvestamisel Digidoc-vormingus lisatakse tõendile Maksu- ja Tolliameti digitempel. Digitempel kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed tõendil on autentsed ja usaldusväärsed.

Teadmiseks tõendi saajale

Ametlik e-posti aadress, millelt Maksu- ja Tolliamet tõendid väljastab, on teated@emta.ee ning e-kirja sisuaknas on järgmine tekst:

Tere
E-kirja manusest leiate Maksu- ja Tolliameti tõendi.
Lugupidamisega
Maksu- ja Tolliamet

Aadressilt teated@emta.ee saabunud Digidoc-vormingus tõendi puhul võib olla kindel, et dokument pärineb Maksu- ja Tolliametist.

Koostatud tõendi sisu

Tõendil on järgmised andmed:
  • võrdlusperioodi algus ja lõpp – võrdlusperiood on kuus kalendrikuud, mille viimaseks kuuks on riigihanke algamise kalendrikuust üle-eelmine kalendrikuu (riigihangete seaduse § 115 lg 6)

  • võrdlusperioodi TSD-de arv – maksustamisperioodide arv, mille kohta ettevõtja on esitanud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vorm TSD)

  • ettevõtja töötajate keskmine töötasu brutosumma võrdlusperioodil – selle leidmiseks on liidetud töötajatele deklareeritud ja täistööajale teisendatud väljamaksed koodidega 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 144, 145, 147 ja 148* ning saadud summa jagatud väljamaksete saajate arvuga. Koodide tähendused leiate meie kodulehelt TSD lisade 1 ja 2 väljamakseliikide tabelitest.
    *Kuni 31.07.2019 olid keskmise töötasu arvestusse kaasatud väljamaksekoodid 10, 12 ja 13. Keskmise töötasu arvestamise metoodikat muudeti seoses üldise keskmise töötasu arvestamise põhimõtete muutmisega Maksu- ja Tolliametis.

  • ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma võrdlusperioodil – ehitusvaldkonna töötajate all on mõeldud majandusaasta aruandes oma põhitegevusalana Eesti majanduse tegevusala klassifikaatori (EMTAK) järgi hoonete ehituse (EMTAKi kood 41), rajatiste ehituse (EMTAK 42) või eriehitustööd (EMTAK 43) määratlenud ettevõtjate töötajaid

  • ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna töötajate keskmise töötasu suhe (%)

Andmed esitatakse tõendil tabeli kujul. Juhul kui tõendi tellib ettevõte, kes ei ole maksukohustuslaste registri andmetel võrdlusperioodil ühtegi TSD-d esitanud, siis tõendile tabelit ei moodustata.

Tõendi registreerimine

Tõend registreeritakse koostamise hetkel Maksu- ja Tolliameti infosüsteemis ning kahtluse korral on tõendit võimalik taasesitada.
17.02.2020