Sa oled siin

Aktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine

Esmaspäev, 21.06.2021

Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.

Rahandusministri 19.02.2003 määrus nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord"

Alkoholiaktsiis ja alkoholi käitlemine »

Tubakatooted »

Aktsiisideklaratsioon kütusele ja elektrienergiale »