Sa oled siin

GSP riikide poolt koostatud päritolukinnituse tekstid peavad vastama seadusandluses sätestatule

13.02.2018

Vastavalt Euroopa Komisjoni vastusele GSP riikide poolt koostatud erinevate päritolukinnituse tekstide kohta saab soodustusi kohaldada vaid juhul, kui tekst vastab rakendusmääruse 2015/2447 lisas 22-07 toodule. Ingliskeelne tekst peab seega olema:

The exporter ...(1)... (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2)... preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ...(3)....
 

Üldjuhul

(1) – REX number
(2) – päritoluriik
(3) – Täielikult saadud toote puhul „P". Piisava töö või töötluse läbinud toodete puhul „W" + kauba rubriik (nt „W 9618").

Kui on tegemist asenduste või kumulatsiooni kohaldamisega, siis tuleb järgida lisas 22-07 toodud allmärkusi.