Sa oled siin

Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga

Sellel lehel leiate teavet eriolukorra mõju kohta maksu- ja tolliteemadele ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) klienditeenindusele. Täiendame infot jooksvalt.

Oleme koondanud korduma kippuvad küsimused ettevõtetele ja ettevõtjatele, kellel on probleeme näiteks maksude õigeaegse esitamise ja maksmisega.

Ajutised muudatused tollivormistustes leiate lehelt „Tollipoolsed juhised kaubavahetusega tegelevatele ettevõtetele“ .
 

Meie klienditeenindus


Teenindusbürood üle Eesti on suletud kuni 4. maini. Paldiski tolliteeninduspunkt on ajutiselt suletud ning tollipunktide lahtiolekuajad on muutunud (vt lahtiolekuaegasid).

Kõik MTA elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad jätkuvalt: avatuks jäävad klienditoe infotelefonid ning samuti on võimalus kirjutada klienditoe e-posti aadressidele ja iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).
 

Juhised eriolukorra poolt mõjutatud ettevõtetele
 

KKK ettevõtetele

Riigi ja MTA abi

Kuidas riik ja MTA aitavad raskustesse sattunud ettevõtjaid?

Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatame eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Alates 1. maist kuni 31. detsembrini aastal 2021 on intressimäär 0,03 protsenti.

Maksuhaldur võib perioodil 01.05.2020–31.12.2021 vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressi määra kuni 100% ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla. Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Oleme võlamenetluses võimalikult paindlikud ja soovitame probleemide korral ettevõtjatel pärast eriolukorra lõppu meie e-keskkonnas maksuvõla ajatamist või anda muul moel oma maksuhaldurile raskustest teada.

Maksude tasumine ja deklaratsioonide esitamine

Kas ma võin lihtsalt maksud maksmata jätta?

Ei või. Maksuvõlalt intressi arvestamise peatamine ei tähenda üleüldist maksuvabastust. Mõistame, et see on raske aeg kõigile. Riigi toimimise tagamiseks on aga oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem.

Kas pean jätkuvalt esitama deklaratsioone?

Jah. Kõik deklaratsioonid tuleb korrektselt ja õigeaegselt esitada. See on vajalik selleks, et riik oskaks hinnata ettevõtete tegelikku olukorda ja teha ettevõtete aitamiseks õigeid otsuseid.

Aktsiis

Kas ja kuidas muutuvad aktsiisimäärad?

Eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tagajärgede leevendamiseks vähendatakse ajutiselt teatud kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid.

Aktsiisimäärade ajutine vähendamine algab 01.05.2020 ning see lõppeb 30.04.2022.

Täpsem info on avaldatud kütuse- ja elektriaktsiisi rubriigis infomaterjalis „Aktsiisimäärade ajutine vähendamine".

Töötukassa makstava töötasu hüvitise maksustamine

Kuidas on maksustatud Töötukassa makstav töötasu hüvitis?

See on maksustatud nagu palk ning maksud sellelt deklareerib ja tasub Eesti Töötukassa.

Täpsem info Töötukassa veebilehel „Töötasu hüvitis".

Kuidas saan MTA-lt Töötukassa jaoks esitatava tõendi käibe kohta?

Hüvitise taotlemisel saate käibe languse tõendamiseks ise e-MTAs vajaliku infoga maksuandmete tõendi koostada. Tõendi koostamiseks logige sisse e-MTAsse ja valige „Registrid ja päringud" – „Minu päringud" – „Tõendite koostamine". Tõendite lehel vajutage nupule „Uus tõend", valige hüpikaknast „Maksuandmete tõend", märkige valik „Käibedeklaratsiooni andmed“ ja seejärel „Koosta tõend“.

Tõendi salvestamisel või saatmisel valige formaadiks Digidoc, et lisada tõendile Maksu- ja Tolliameti digitempel. Digitempel kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet.

Lähem info maksuandmete tõendi koostamise kohta.

Töötamise registrisse (TÖR) kantavad andmed

Kas tööandja peab kandma töötamise registrisse (TÖR) seoses eriolukorraga töökoormuse vähenemise?

Kooskõlastatult Töötukassa ja Tööinspektsiooniga on MTA seisukohal, et eriolukorrast tulenevat töökoormuse muutmist töölepingu seaduse (TLS) § 37 alusel TÖRi kandma ei pea.

Kuna TLS § 37 on ajutine meede ning töökoormus selle paragrahvi rakendamise perioodil võib olulisel määral kõikuda, siis sellel ajal TÖRi kannete muudatuste tegemine on ebamõistlikult koormav ning ei kanna kogumiseesmärki. Tegemist ei ole püsiva töölepingu tingimuste, sh koormuse muutmisega.

Kui aga tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et töötaja töötab edaspidi osalise töökoormusega, siis on see püsiv töölepingu muutmine, mis tuleb ka TÖRi kanda.

Kas tööandja peab kandma TÖRi seoses eriolukorraga palgata puhkuse? Samas kui Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist ja tööandja maksab töötasu vähemalt 150 eurot, kas TÖRi peab kandma palgata puhkuse?

Tasustamata puhkuse kokkulepe on poolte kokkulepe TLS § 12 alusel ning sel perioodil tööandja töötajale töötasu või muid väljamakseid ei tee. Tasustamata puhkuse ajaks töösuhe peatub ning see peab kajastuma TÖRis.

TÖRi tuleb kanda töökoormuse muutmine, kui see toimub TLS § 12 alusel poolte kokkuleppel ning tasustamata puhkuse periood, sest sel ajal on töösuhe peatunud ehk töösuhte pooled on kokku leppinud, et ajutiselt töölepingu tingimusi ei täideta. Poolte kokkuleppel tasustamata puhkus tuleb kanda TÖRi juhul, kui see kestab üle ühe kalendrikuu.

Kui tööandja töötajale siiski osaliselt väljamakseid teeb, siis ei ole tegemist tasustamata puhkuse kokkuleppega, vaid töölepingu tingimuste ajutise muutmisega muul põhjusel. Kui tööandja ei võimalda töötajatele töötamist, kuid maksab keskmist töötasu TLS § 35 alusel, siis seda TÖRi kandma ei pea.

Samuti kui töötajale maksab Töötukassa töötasu hüvitist ja tööandja maksab töötasu vähemalt 150 eurot, siis ei ole tegemist palgata puhkusega TLS § 12 mõistes ja seda TÖRi kandma ei pea.

Raskused maksude tasumisega

Mida teha, kui mul on eriolukorra/kriisi tõttu raskusi maksude tasumisega?

Esmalt tasub teada, et eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 1. maini 2020) MTA maksuvõlalt intressi ei arvesta.

Näiteks kui maksuvõlg tekkis käibedeklaratsiooni (KMD) osas, mille tasumistähtpäev oli 20.01.2020, siis intressi arvestati perioodi 21.01.–29.02.2020 eest ja need intressid kuuluvad tasumisele. Ajavahemikul 01.03–30.04.2020 intressi ei arvestata ning seega neid tasuda ei tule.

Kui maksukohustus on tekkinud eriolukorra kehtimise ajal, siis ei ole vaja kiirustades meie poole pöörduda ning võlga ajatada. Me ei asu eriolukorra ajal tekkinud võlga tavapärases kiires tempos sisse nõudma (nt ei tee koheselt pangakontode areste). Võlga saate tasuda ka osade kaupa ilma kehtiva graafikuta.

Maksuvõla ajatamise taotlused, mis on esitatud maksuvõla puudumise tõendi saamiseks (riigihankel osalemiseks, erinevate toetuste või lubade saamise eesmärgil), menetleme esmajärjekorras.

Nendel, kellel võlapuudumise tõendi saamine ei ole oluline, on mõistlik esitada taotlus maksuvõla ajatamiseks pärast eriolukorra lõppu või alates 21.04.2020. Nii saame graafiku kinnitamisel arvestada kõiki Vabariigi Valitsuse poolt maksukorralduse seadusesse sisse viidavaid täiendavaid muudatusi intressiarvestamise ning maksegraafiku pikkuse osas.

Kõik deklaratsioonid tuleb siiski korrektselt ja õigeaegselt esitada, et riik oskaks hinnata ettevõtete tegelikku olukorda ja teha ettevõtete aitamiseks õigeid otsuseid.

Võla ajatamine, maksegraafiku muutmine, intresside arvestamise peatamine

Kas selleks, et minu maksuvõlalt 1. märtsist kuni 1. maini intresse ei arvestataks, pean võla ajatama?

Ei pea. Kui aga raskused on pikemaajalised ja on soov, et ka pärast 1. maid rakendataks madalamat intressi või jätkuvat intressivabastust, soovitame taotluse maksuvõla ajatamiseks esitada pärast eriolukorra lõppu või alates 21.04.2020.

Kas võla ajatamisel kehtivad MTA kodulehel toodud tingimused/nõuded?

Jah, suures osas küll. Oleme graafiku andmisel paindlikumad ning arvestame valitseva olukorraga.

Kas saan varem kokku lepitud maksegraafikut muuta?

Sellisel juhul tuleb maksuhalduri poole pöörduda ning koos ettevõtte võimalused üle vaadata.

Kui mul oli juba enne eriolukorda tekkinud maksekohustusi, siis kas need võib praeguses olukorras täitmata jätta?

Isikutele, kellel olid juba varem makseraskused ning toimus võla sissenõudmine, jäävad sundtäitmised jõusse (nt pangakontode arestimine, täitemenetlus).

Praegu on otsus, et intresside arvestamise peatamine kestab 1. maini. Mis saab pärast seda?

Alates 1. maist kuni 31. detsembrini aastal 2021 on intressimäär 0,03 protsenti. Maksuvõlgade ajatamise korral on võimalik intressi määra vähendamine perioodil 01.05.2020–31.12.2021 kuni 100 protsenti.

Võlainfo

Kust saab näha äripartneri kohta võlainfot? Miks on avaliku võlainfo kuvamine kinni pandud?

Oleme ajutiselt sulgenud avaliku võlapäringu, kuna võlainfo ei näita eriolukorra ajal ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti. Isikud, kes on alati korrektsed maksukohustuslased olnud, võivad olla hetkel ajutistes raskustes, samuti ei jõua maksuvõla ajatamise info suure koormuse tõttu piisavalt kiiresti avalikku võlapäringusse.

Võlapäringu ajutise sulgemise eesmärk ei ole keerulisel ajal infot varjata, vaid vältida ettevõtete ebavõrdsesse olukorda panemist. Otsime võimalusi, kuidas enne kriisi tekkinud võla kohta infot välja anda, see vajab IT-arendust.

Hetkel ei saa seega ettevõtte kohta võlainfot näha. Maksukohustuslasel endal on võimalik moodustada e-MTAs digitempliga tõend võlgade puudumise kohta ja esitada see vajadusel äripartnerile/krediidiasutusele (lähemalt e-MTAs tõendi koostamisest). Samuti on kõigil teistel võimalik enda äripartnerilt sellise tõendi esitamist paluda.

Käibemaksu tagastused

Kas käibemaksu tagastused jätkuvad praegusel kujul ja tähtaegadega?

Maksu- ja Tolliamet täidab ettevõtete poolt esitatud põhjendatud tagastusnõuded kiirelt ja operatiivselt. Mõnepäevased viibimised saavad esineda vaid sel juhul, kus ettevõtjaga on vaja täiendavalt suhelda, et maksuasjad korda saaks.

Kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise load

Kas MTA peatab ettevõtte kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise load, kui ettevõttel on tekkinud maksuvõlg?

Seoses eriolukorraga ei peata me hetkel kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise lube juhul, kui isikul on tekkinud alates märtsist seoses keerulise majandusliku olukorraga maksuvõlg.

Impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise lubade väljastamisel oleme paindlikumad ja seni korrektse maksukäitumisega ettevõtetele tuleme vastu ka eriolukorrast tingitud maksuvõla puhul.

Tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus

Kas sotsiaalmaksu tasumine ja deklareerimine jätkub endisel kujul?

Eriolukorrast tingitult vabastatakse tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel.

Vabastus kehtestatakse tähtajaliselt ning minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-l.

Lisaks tööandjale vabastatakse kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustusest ka FIE oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest. Seega tuleb abikaasa ESD-l deklareerida ja sotsiaalmaks tasuda järgmine kord käesoleva aasta 10. juulil.

Märtsi, aprilli ja mai TSD-l kehtib seega kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult.

Sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus säilib sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 sätestatud erijuhtudel riigil, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul ja kohalikul omavalitsusel.

Eriolukorrast tuleneva sotsiaalmaksu miinimumkohustuse mittetäitmise tõttu inimeste ravikindlustus ei katke.

FIE-le

Kuidas peaks käituma FIE?

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa kantakse nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Ettemaksukontole tekib I kvartali eest määratud sotsiaalmaksu ulatuses raha pärast seda, kui see riigi poolt eraldatakse. Millal see täpselt juhtub, ei ole hetkel teada, kuid anname sellest meedia vahendusel kindlasti teada.

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist kuni 1. maini maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda.

Alates 1. maist vähendame intressi määra tähtajatult seniselt 0,06 protsendilt 0,03 protsendile. Samuti vähendame edaspidi maksuvõlgade ajatamise korral intressi määra kuni 100 protsenti. Hetkel on maksimaalne võimalik intressi vähendamine 50 protsenti.

Makseraskustesse sattudes tuleb ka FIE-del maksudeklaratsioonid korrektselt esitada, muidu ei ole võimalik riigil saada adekvaatset hinnangut ettevõtjate seisust.

Maksuvõla tekkimisel soovitame selle ajatada. Lihtsustatud ajatamise võimalus asub MTA e-keskkonnas. Maksukohustust saab e-MTAs ajatada ka siis, kui selle tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud, kuid deklaratsioon on juba esitatud.

Maksuvõlalt intressi arvestamine on peatatud 1. märtsist kuni 1. maini. See aga ei tähenda, et makse ei peaks maksma, kui see on vähegi võimalik – intresside arvestamise peatamine ei tähenda maksuvabastust.

FIE-l tasub arvestada, et kui ta peatab äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast tema ravikindlustus. Seega need, kellel on ravikindlustus just FIE-na registreerimisest tulenevalt, võiksid tegevust pigem mitte peatada.

II samba pensionimaksete ajutine peatamine ja vähendamine

 • Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 on riigipoolsed kohustatud kogumispensioni maksed (4%) peatatud. Kohustatud isiku oma osa kogumispensioni makseid (2%) makstakse edasi. Seega kehtib 2% + 0% süsteem (sotsiaalmaksust inimese I pensioni sambasse kantava osa määr on 20%).

  Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul makstakse edasi kogumispensioni makseid tavapärases 2% + 4% süsteemis.

 • Kohustatud isik saab oktoobris 2020 esitada kontohaldurile või pensioniregistri pidajale avalduse ja loobuda ka oma osa kogumispensioni maksete (2%) maksmisest alates 01.12.2020.

  Avalduse saavad esitada ka aastatel 1942–1960 sündinud inimesed.

  Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa!

 • Avalduse esitanud kohustatud isik ei maksa oma osa kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Seega avalduse esitamisel kehtib 0% + 0% süsteem.

  Sama kehtib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summade ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) puhul. Kuna FIE maksustamisperiood on kalendriaasta, siis arvestatakse oma osa kogumispensioni makseid (2%) proportsionaalselt FIE aasta tulult. See tähendab, et FIE ei tasu 2020. aastal 1/12-lt ja 2021. aastal 2/3-lt saadud tulult kogumispensioni makset (2%).

 • Eeldades, et Riigikogu poolt vastuvõetud II samba reform jõustub planeeritud viisil, avanevad jaanuaris 2021 uued võimalused.

 • Aastal 2023 algab riigipoolne kompenseerimine ehk kehtib 2% + 6% süsteem (sotsiaalmaksust inimese I pensioni sambasse kantava osa määr on 14%).

  Kompenseerimist ei tule aastatel 1942–1960 sündinud inimestel, sest neile kehtis süsteem 2% + 4% või 0% + 0%.

  Inimeste puhul, kes jätkavad 1. detsembrist 2020 kogumispensioni maksete tegemist, suunatakse alates 01.01.2023 kuni 30.04.2025 (ehk 28 kalendrikuud) tavapärase 4% asemel II sambasse 6% (inimese I pensioni sambasse kantava osa määr on 16% asemel 14%). Sama kehtib ka ettevõtluskonto kasutaja ja FIE puhul.

  Inimeste puhul, kes esitavad oktoobris 2020 avalduse ja peatavad kogumispensioni maksete tegemise, suunatakse alates 01.01.2023 kuni 31.10.2023 (ehk 10 kalendrikuud) tavapärase 4% asemel II sambasse 6% (inimese I pensioni sambasse kantava osa määr on 16% asemel 14%). Sama kehtib ka ettevõtluskonto kasutaja ja FIE puhul.

Abiinfo

Kust ma saan oma maksualastele küsimustele vastused?

MTA kõik teenindussaalid on eriolukorra tõttu suletud. Ettevõtjatel palume küsimustega pöörduda ariklient@emta.ee ja telefonile 880 0812.

Tolli teemadel palume kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada 880 0814.

Eraklientide ja FIE-de küsimustele vastame eraklient@emta.ee ja infotelefonil 880 0811.

E-MTAga seotud tehniliste küsimuste korral ja juhiste saamiseks kirjutage palun e-maks@emta.ee või helistage 880 0815.

Meile saab esitada küsimusi ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).

Lisaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettevõtjatele loonud ühtse kontaktpunkti ja koondanud korduma kippuvad küsimused, infot saab ka e-posti aadressilt covid19@mkm.ee.

Riigi üldine eriolukorra-aegne kriisitelefon on 1247.

 

06.04.2020