Vara võõrandamine

Tulu, mis on saadud äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga

Kui äriühingu füüsilisest isikust ainuosanik või -aktsionär on alternatiivina äriühingu likvideerimismenetlusele ühendanud äriühingu varad oma isikliku varaga, siis peab ta selle deklareerima tuludeklaratsiooni tabelis 6.6.

Tuleb deklareerida äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ning ülevõetud kohustuste vahe ning osaluse soetamismaksumus. Mitterahalises vormis saadud tulu tuleb kajastada turuhinnas. Maksustatakse saadud kasu, v.a äriühingu poolt maksustatud kasumiosa.

Kui ühinemisel võetakse üle äriühingu kohustused, siis tuleb deklareerida ülevõetud kohustuste summa.

Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, siis tuleb see deklareerida ning tekib maksustatav tulu sellel maksustamisperioodil, kui kohustus ära langeb.

15.02.2016