Sa oled siin

Välisriiki tööle suundujale

Järgnevalt on esitatud mõned soovitused välisriiki suundujale. Soovitused erinevad sõltuvalt sellest, kas töö kestab kauem või alla 6 kuu 12 järjestikuse kalendrikuu (mitte kalendriaasta) jooksul.

Kui töö kestab alla 6 kuu

 • Enne Eestist lahkumist uurige, kas palka maksab Eesti või sihtkoha riigi tööandja ja kuidas toimub töö eest tasumine.
 • Üldjuhul jääb inimene Eesti residendiks, kui ta töötab ja elab teises riigis alla 183 päeva.
 • Uurige Maksu- ja Tolliametist, kas Eestil on sihtkohariigiga sõlmitud kahepoolne maksuleping ning millised on teie võimalikud maksukohustused.
 • Kohale jõudes uurige tööandjalt, kas ja kuidas toimub maksude maksmine palgalt (kas maks peetakse kinni või tuleb ise tasuda).
 • Selgitage välja, kas peate esitama deklaratsiooni ka sihtkohariigis.
 • Hoidke alles kõik tasu saamise või maksu maksmisega seotud dokumendid.
 • Tagasi jõudes deklareerige saadud tulu vastaval vormil, vajadusel pidage nõu oma kohaliku maksuhalduriga.

Kui töö kestab kauem kui 6 kuud

 • Enne lahkumist selgitage välja, kas Eestil on sõlmitud kahepoolne topeltmaksustamise vältimise leping sihtkohariigiga.
 • Kui te viibite teises riigis kauem kui 6 kuud, võivad mõlemad riigid lugeda teid oma residendiks.
 • Kui teie elukoht Eestis säilib, loetakse teid Eesti siseseaduste alusel Eesti residendiks ka Eestist eemaloldud aja vältel.
 • Kui teine riik loeb teid oma residendiks, siis väljastab ta vastava tõendi.
 • Kui riikide vahel on kehtiv maksuleping, välditakse topeltresidentsust ning topeltmaksustamist maksulepingu alusel.
 • Kohale jõudes uurige, kuidas toimub töö tasustamine, kas teil tekib maksukohustus teises riigis.
 • Hoidke alles ja vajadusel esitage Maksu- ja Tolliametile sihtkoha riigis tasu saamise ja maksude tasumisega seotud dokumendid.
 • Kui teil tekib küsimusi, siis pöörduge kohaliku maksuhalduri poole.
 

Abiks Soome tööle minejale

Kui lähete Soome tööle ja teie tööandjaks on Soome ettevõte:

 • vajate endale maksukaarti 
  Kui teil on Soome isikukood, saate maksukaarti taotleda:
  • telefoni teel, helistades Soome Maksuameti teenusenumbrile (+358) 020 697 000, või
  • interneti teel, kui teil on olemas personaalsed internetipanga tunnused või ID-kaart
 • Maksukaardi taotlemisel vajab Soome Maksuamet järgnevat teavet:
  • teie prognoositav sissetulek terve kalendriaasta osas
  • selgitus juba saadud sissetuleku ning kinnipeetud tulumaksu kohta. Selgitust ei ole vaja esitada juhul, kui teil ei ole antud kalendriaasta jooksul muid sissetulekuid olnud
  • prognoositavad mahaarvamised terve kalendriaasta osas
 • andke maksukaart tööandjale, kes peab kinni tulumaksu maksukaardil esitatud andmete alusel
 • nõudke oma tööandjalt kirjalikult vormistatud töölepingut
 • tööandja maksab teile töötasu kokkulepitud kuupäeval. Teatage tööandjale oma arveldusarve andmed, kuhu soovite oma töötasu saada. Tööandjal on kohustus anda teile palgalipik, mille alusel on võimalik kontrollida makstud tasu ning kinnipeetud tulumaksu suurust.

Kui elate püsivalt mujal kui Soomes või kui viibite Soomes alla kuue kuu, peate endale taotlema tuluallikamaksukaarti. Seda võite taotleda ise või seda võib teha teie tööandja. Kui taotlete tuluallikamaksukaarti ise, siis saatke taotlus (Application for tax at source card) posti teel või viige see lähimasse Soome Maksuameti büroosse.

Kui lähete Soome tööle ehitusalale, vajate lisaks maksukaardile ka Soome isikukoodi ning maksunumbrit. Täpsemat teavet maksunumbri ja isikukoodi taotlemise kohta leiate Soome Maksuameti kodulehelt.

 

LisainfoInfomaterjal on valminud koostöös Soome Maksuametiga.

 

Soome maksunumbrit ehitustöölistele väljastab alates 30. juunist taas ainult Soome maksuamet. Tallinna teenindusbüroos on selle teenuse osutamine lõppenud.
Rohkem infot ehitussektori maksunumbri ja selle taotlemise kohta leiate Soome maksuameti kodulehelt eestikeelsest juhendist.

 

30.06.2016