Sa oled siin

Välismaal saadud palgatulu ja dividendid

Välisriigis saadud tulud – töötasud, võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest saadud tasud ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud – on Eestis tulumaksuvabad juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

  • isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • palgatulu ja tasud olid välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null eurot)
  • maksustamine on dokumentaalselt tõendatud

Samuti on Eestis tulumaksust vabastatud välisriigist saadud dividend, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Kuigi välisriigist saadud maksustatud palgatulult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8, sealhulgas tuleb tabelis 8.8 deklareerida investeerimiskonto süsteemi kaasatud finantsvaralt saadud ning investeerimiskontole laekunud maksustatud dividend, mis ühtlasi deklareeritakse tabelis 6.5 sissemaksena. Tabelis 8.8 tuleb deklareerida ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

Tabelis 8.8 deklareeritud välisriigis juba maksustatud tulule Eestis tulumaksu juurde ei määrata, olenemata välisriigis tasutud tulumaksu summa suurusest.

Välisriigis tulumaksuga maksustatud ja tabelis 8.8 märgitud tulusid Eestis ei maksustata, kuid võetakse arvesse isiku aastatulu hulgas maksuvaba tulu suuruse arvutamisel.

Välismaal saadud palgatulu ja dividend maksustatakse Eestis järgmistel juhtudel:

  • kui residendist füüsiline isik on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • kui välisriigis töötamise eest saadud tulu ei ole välisriigis maksustatud, isegi juhul, kui välisriigis on viibitud üle 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • kui välisriigis ei ole dividendilt tulumaksu kinni peetud ja välisriigi äriühing ei ole tasunud dividendi aluseks olnud kasumiosalt tulumaksu välisriigis

Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu, sealhulgas välisriigis saadud dividend, millelt ei ole tulumaksu makstud ega kinni peetud, deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.1. Investeerimiskonto süsteemi kaasatud finantsvaralt saadud ning investeerimiskontole laekunud maksustamata dividendilt tekkivat maksukohustust saab edasi lükata ning sellist dividendi ei tule selle laekumise aastal tabelis 8.1 ega kusagil mujal deklareerida.

Välismaal viibitud päevade lugemine maksuvabastuse kohaldamiseks algab välisriiki töötama saabumise päevast ning ei sõltu kalendriaastast. Päevade arvestusse loetakse töötamise riigis füüsiliselt kohaloldud päevad (kaasa arvatud riiki saabumise ja riigist lahkumise päevad) 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil viibitud päevad kokku.
 

Välisriigis tasutud tulumaksu ei tagastata

Kui Eesti residendist füüsiline isik Eestis tulumaksu tasunud ei ole, siis ei ole võimalik talle tulumaksu maksustatavast tulust lubatud mahaarvamistelt tagastada (nt maksuvaba miinimum Eestis, eluasemelaenu intressid, pensionimaksed, koolituskulud), sest Eestis saab tagastada vaid Eesti tulumaksu.

 

15.02.2019