Sa oled siin

Välismaal saadud palgatulu ja dividendid

Välisriigis saadud tulud – töötasud, võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest saadud tasud ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud – on Eestis tulumaksuvabad juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

  • isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • palgatulu ja tasud olid välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi null eurot)
  • maksustamine on dokumentaalselt tõendatud

Samuti on Eestis tulumaksust vabastatud välisriigist saadud dividend, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Kuigi välisriigist saadud maksustatud palgatulult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8. Erandiks on investeerimiskonto süsteemi kaasatud finantsvaralt saadud ning investeerimiskontole laekunud maksustatud dividend, mis deklareeritakse tabelis 6.5 sissemaksena. Tabelis 8.8 tuleb deklareerida ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.

Tabelis 8.8 deklareeritud välisriigis juba maksustatud tulule Eestis tulumaksu juurde ei määrata, olenemata välisriigis tasutud tulumaksu summa suurusest.

Välisriigis tulumaksuga maksustatud ja tabelis 8.8 märgitud tulusid ei arvestata Eestis maksustatava tulu hulka.

Välismaal saadud palgatulu ja dividend maksustatakse Eestis järgmistel juhtudel:

  • kui residendist füüsiline isik on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • kui välisriigis töötamise eest saadud tulu ei ole välisriigis maksustatud, isegi juhul, kui välisriigis on viibitud üle 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul
  • kui välisriigis ei ole dividendilt tulumaksu kinni peetud ja välisriigi äriühing ei ole tasunud dividendi aluseks olnud kasumiosalt tulumaksu välisriigis

Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.1.

Välismaal viibitud päevade lugemine maksuvabastuse kohaldamiseks algab välisriiki töötama saabumise päevast ning ei sõltu kalendriaastast. Päevade arvestusse loetakse töötamise riigis füüsiliselt kohaloldud päevad (kaasa arvatud riiki saabumise ja riigist lahkumise päevad) 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil viibitud päevad kokku.
 

Välisriigis tasutud tulumaksu ei tagastata

Kui Eesti residendist füüsiline isik Eestis tulumaksu tasunud ei ole, siis ei ole võimalik talle tulumaksu maksustatavast tulust lubatud mahaarvamistelt tagastada (nt maksuvaba miinimum Eestis, eluasemelaenu intressid, pensionimaksed, koolituskulud), sest Eestis saab tagastada vaid Eesti tulumaksu.

Erandina tagastatakse Eestis Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2003/48/EÜ alusel välismaal (Austrias) intressilt kinnipeetud tulumaks osas, mis ületab Eesti tulumaksukohustuse. Hoiuseintressidelt kinnipeetud tulumaks deklareeritakse välismaal kinnipidamist tõendava dokumendi alusel tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 8.10. Juhime tähelepanu, et alates 2016 on hoiuseintresside direktiiv tühistatud, kuid pangainfot vahetatakse laiemalt uutel alustel, täpsemat infot saab Rahandusministeeriumi veebilehelt siit.

15.02.2017