Sa oled siin

Info välismaal saadud tulu maksustamise ja topeltmaksustamise vältimise kohta

Eesti on paljude riikidega sõlminud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud, milles on kokku lepitud tingimused, millisel juhul ja millises ulatuses lepinguosaliste riikide residentide teisest lepinguosalisest riigist saadud tulu maksustatakse.

Infot välisriigi maksustamise kohta saab kõige täpsemalt välisriigi maksuhalduritelt rubriigist "Mujal maailmas".

15.02.2017