Sa oled siin

Tulumaksu tagastamine ja juurdemakse

Tulumaksu tagastamine


Kui olete esitanud tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ja teie deklareeritud andmed ei vaja täiendavat kontrolli, siis tagastame enammakstud tulumaksu alates 28. veebruarist 2017. Tulumaksu tagastame tuludeklaratsioonis märgitud arvelduskontole.

Edastame esmase kontrolli läbinud korrektsete deklaratsioonide alusel järjest pankadele maksekorraldusi vastavalt millises järjestuses süsteem kontrolli lõpetab. Korraga edastame mitukümmend tuhat maksekorraldust, mis grupeeritakse pankade kaupa. Täpne ülekande aeg teie kontole sõltub ka panga toimingutest. Seetõttu võivad samal päeval deklaratsiooni esitanud inimesed raha erineval ajal tagasi saada ja võib juhtuda, et hilisemal kuupäeval esitatud deklaratsiooni alusel tuleb tagastus varem.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastame enammakstud tulumaksu alates 20. märtsist.

Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 3. juuliks.

Enammakstud tulumaksu tagastame hiljemalt 2. oktoobriks, kui:

  • deklareerite ettevõtlustulu,
  • deklareerite vara võõrandamisest saadud kasu või
  • deklareerite välismaalt saadud tulusid või
  • olete mitteresident, kes soovib teha Eestis mahaarvamisi.

Tulumaksu saame tagastada ainult juhul, kui maksustamisperioodil on tulumaksu tasutud.
 

Tulumaksu juurdemakse


Tähtajad


Füüsilise isiku 2016. aasta tulumaksu juurdemakse tähtaeg on 3. juuli 2017.

Tulumaksu juurdemakse tähtaeg on 2. oktoober 2017, kui:

  • tegelesite 2016. aastal ettevõtlusega või
  • saite kasu vara müügist,
  • deklareerisite välismaalt saadud tulusid või
  • olete mitteresident, kes soovib teha Eestis mahaarvamisi.

Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad täiendava juurde määratud sotsiaalmaksu samuti tasuma 2. oktoobriks 2017.
 

Maksuteade


Maksu- ja Tolliamet väljastab kõigile, kellel tuleb tulumaksu juurde maksta, vastava maksuteate, mis on kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.
 

Tasumine


Saate valida, millisesse panka te juurdemääratud maksu tasute.

Riiklike maksude ja maksete kontonumbrid*
Pank IBAN kontonumber
SEB PANK EE351010052031000004
SWEDBANK EE522200221013264447
NORDEA PANK EE401700017002872300
DANSKE PANK EE873300333499990003

* Makse saajaks tuleb märkida Maksu- ja Tolliamet.


Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevate rahaliste kohustuste (intress, sunniraha, trahvid jne) tasumiseks personaalne viitenumber, mille leiate „Personaalse viitenumbri otsingust".

Personaalse viitenumbri leiate ka e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”.

Viitenumber sisestage maksekorralduse viitenumbri väljale.

 

22.08.2017