Sa oled siin

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusest

Töötukassa maksab ettevõtluse alustamise toetust töötule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Töötukassa annab toetuse füüsilisele isikule sihtotstarbeliselt majandustegevuse alustamiseks ning tegutsemiseks

  • uue asutatava äriühingu kaudu või
  • füüsilisest isikust ettevõtjana.

Kui isik on toetust taotlenud äriühingu (näiteks OÜ) kaudu ettevõtlusega tegelemiseks, peab ta toetuse summa üle kandma asutatavale äriühingule ning toetus ja toetuse arvel tehtavad kulud tuleb edaspidi kajastada äriühingu raamatupidamisarvestuses. Toetuse ja kulude suhtes kehtivad sel juhul äriühingule ettenähtud maksustamispõhimõtted.

Kui isik on toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemiseks, siis peab ta registreerima end äriregistris FIE-na ning kajastama toetuse summa tuludeklaratsioonis ettevõtlustuludes (vormil E). Registreeritud FIE võib ettevõtlustulu, sh toetuse maksustamisel arvesse võtta ettevõtluse tarbeks tehtud kulud.
 

24.08.2018