Sa oled siin

Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerimisest

SA Erametsakeskus ja PRIA maksavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel Natura 2000 erametsamaa toetust (edaspidi toetus), mis on maksustatav tulumaksuseaduse § 19 lõike 4 p 3 alusel. Erametsaomaniku saadud toetus deklareeritakse füüsilise isiku tuluna ja toetuse väljamaksmisel peetakse kinni tulumaks.

Toetust on metsaala kaasomanikel võimalik taotleda

  • ühiselt või
  • üksikult.

Kui metsaala kaasomanikud esitavad toetuse saamiseks ühise taotluse, siis SA Erametsakeskus ja PRIA annavad toetuse kõigile metsaala kaasomanikele, kuid PRIA kannab toetuse (raha) taotluse esitanud kaasomaniku pangakontole. Kuna toetuse saavad kõik, siis PRIA deklareerib ja maksustab toetuse iga ühise taotluse esitanud kaasomaniku tuluna vastavalt tema omandiosa suurusele. PRIA deklareeritud andmete alusel eeltäidetakse erametsaomanikust füüsilise isiku tuludeklaratsioonis saadud toetus ja sellelt kinnipeetud tulumaks.

Kui metsaala kaasomanik esitab toetuse saamiseks üksi taotluse, siis PRIA kannab toetuse ka taotluse esitanud kaasomaniku pangakontole ning deklareerib ja maksustab toetuse ainult taotluse esitanud kaasomaniku tuluna.

Sellega on metsaala kaasomanike toetus nii ühise kui ka üksi taotlemise korral maksustatud võrdsetel alustel.
 

29.08.2018