Sa oled siin

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021

Soovitame tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel II sammast käsitlevate küsimuste ja vastustega ning Pensionikeskuse kodulehel pensionireformi 2021 infoga.

Üldise maksuvaba tulu arvestamise näited »


Allolev tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.
 

I sammas ehk riiklik pension
II sammas ehk kogumispension
III sammas ehk täiendav kogumispension

Enne vanaduspensioniiga on õigus paindlikule vanaduspensionile.

 
Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
 • riiklikud pensionid
 • inimesele enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
 • inimesele enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.

Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
 
 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem, kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***.
 • pensionieas 55 aastat** ja vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem, kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat.
Maksuvaba on:
 • Töötukassa makstav töövõimetoetus
 • puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest, võib olla ühekordne või perioodiline),

 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist ja III samba puhul pensionieas 55 aastat** eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui pensioni väljamaksed tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.​

Mis väljamaksed mõjutavad maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.   Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, ja pärijale tehtud väljamaksed lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.
Mis väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
 
 • II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed
 • III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%,
ei vähenda inimese maksuvaba tulu.
 • Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi.
 • Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.

II samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.


Märkused

* II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist.

** III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.

*** Tähtajaline pension on arvutatud vähemalt inimese vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Täpsemat infot saate Pensionikeskuse kodulehel või e-posti aadressil info@pensionikeskus.ee.

**** Vanaduspensioniiga arvestatakse sünniaasta järgi (lähem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: „Vanaduspension ja pensioniiga"). Soodustingimustel pensionid maksustamist ei muuda.

28.01.2021