Sa oled siin

Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu

Eraisiku tulu maksustatakse olenemata inimese vanusest üldistel põhimõtetel.

Ka juhul, kui töö tegijaks on laps, peab tööandja esitama lapse tulu kohta andmed maksudeklaratsioonil TSD lisa 1 ning seda ka juhul, kui lapse tulu on kalendrikuu maksuvaba tulust, 500 eurost väiksem.
 

Maksuvaba tulu avaldus


Selleks, et lapse tulu maksustamisel saaks juba aasta kestel maksuvaba tulu arvesse võtta, tuleb tema tööandjale esitada maksuvaba tulu avaldus.

Kui lapse tulu on väiksem kui 500 eurot kalendrikuus ning kui maksuvaba tulu avaldus on lapse tööandjale esitatud, siis lapsele makstavalt palgalt tulumaksu kinni ei peeta.

Kui tööandjale maksuvaba tulu avaldust esitatud ei ole, siis peab tööandja lapse palgalt tulumaksu täies ulatuses kinni ning maksuvaba tulu võetakse arvesse siis, kui laps esitab tuludeklaratsiooni. Enammakstud tulumaks tagastatakse sellisel juhul lapse tuludeklaratsiooni alusel.
 

Tuludeklaratsiooni esitamine


Kui laps omab elektroonilist allkirjaõigust, siis saab laps oma tuludeklaratsiooni esitada Maksu- ja Tolliameti või panga e-teenuste keskkonna kaudu ise.

Kui lapsel allkirjaõigus puudub, siis saab lapsevanem esindajana e-MTAs oma keskkonna kaudu lapse deklaratsiooni esitada.

Kahe või enama lapse ülalpidamise korral on lapsevanemal või muul last ülalpidaval isikul õigus oma tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot alates teisest lapsest.

Kui laps on saanud töötasu või muud maksustatavat tulu, siis tuleb lapsevanema tuludeklaratsioonis lapse tulu ära näidata ning lapsevanema täiendav maksuvaba tulu väheneb lapse tulu võrra.

Näide

Lapse suvel teenitud töötasu on 1000 eurot.
Kahe või enama lapsega lapsevanem saab oma tuludeklaratsioonis täiendavalt maksuvaba tulu maha arvata lapse tulu võrra vähem: 848 eurot (1848 – 1000 = 848).

Tööandja esitatud andmete alusel on koos lapse isikuandmetega ka lapse tulu lapsevanema tuludeklaratsioonis juba eeltäidetud kujul olemas. Kui aga laps on saanud tulu, mille kohta eeltäidetud andmeid ei ole, siis tuleb lapsevanemal lapse tulu ise ära näidata.
 

16.04.2020