Sa oled siin

Kui ehitad eramaja – meelespea nii tellijale kui ehitajale

Eraisikust eramuehituse tellija (edaspidi tellija) ja ehitaja sõlmivad reeglina töövõtu-, käsundus- või võlaõigusliku lepingu, kus lepitakse kokku töö ulatus, tingimused, tähtajad, tasumine ja garantii. Lepingu olemasolu on tellijale garantiiks tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning alus puuduste ja rikkumiste kõrvaldamiseks. Lepingu sõlmimisele eelneb ehitaja poolt esitatav hinnapakkumine.

Maksude tasumise kohustus oleneb sellest, kas füüsilisest isikust töö tellija tellib elamuehituse äriühingult, füüsilisest isikust ettevõtjalt või ehitusmehelt, kes ei ole ettevõtja.
 

1.  Kui ehitajaks on äriühing 


Ehitustööde tellimisel äriühingutelt puuduvad füüsilisest isikust töö tellijal riigi ees maksukohustused. Kõigilt töötajatele tehtud palgaväljamaksetelt maksab maksud tööandja ehk äriühing. Kui äriühing on käibemaksukohustuslane, on tal lisaks veel kohustus deklareerida käivet ning maksta käibemaksu kaupade ja teenuste müügilt. See tähendab, et kui käibemaksukohustuslasena registreeritud äriühing esitab füüsilisest isikust tellijale arve koos käibemaksuga, peab tellija tasuma arvel näidatud käibemaksu äriühingule ja riigile maksab selle käibemaksu äriühing – tellija on küll käibemaksu kulu kandja, kuid ta ei pea seda ise riigile maksma.

Juhul, kui äriühing soovib arveldada sularahas ning lepingu lõplik hind kujuneb käibemaksu võrra odavamaks, siis on üsna suur risk, et käive jääb ettevõtte poolt käibedeklaratsioonidel deklareerimata ja sularahas tehtud töötasu väljamakseid töötajatele ei kajastata tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidel (edaspidi TSD). Seega sularahas arvelduste korral on risk, et riigile jäävad äriühingu poolt maksud maksmata.
 

2.  Kui ehitajaks on füüsilisest isikust ettevõtja e FIE 


FIE-st ehitajate selline tegevus on tulumaksuseaduse § 14 kohaselt käsitletav iseseisva majandus- ja kutsetegevusena, mille eesmärgiks on tulu saamine, ning makstud töö või teenustasu muutub tema ettevõtlustuluks, mida eraisikust ehitaja peab iseseisvalt deklareerima. Sellelt tulult peab tasuma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis ka käibemaksu teenuste ja kaupade müügilt. Juhul, kui FIE soovib arveldada sularahas, siis on jällegi üsna suur risk, et nimetatud ettevõtlustulu jääb FIE-el deklareerimata ja riigile jäävad maksud maksmata.
 

3.  Kui ehitajaks on füüsiline isik 


Kui ehitaja tegevus ei vasta tulumaksuseaduse § 14 lg-s 2 sätestatud ettevõtluse tunnustele (iseseisev majandus- ja kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine), siis peab 

  • tellija registreerima töötamise registris (TÖRis) füüsilise isiku töötamise;

  • töölepingu korral tellija deklareerima ja tasuma palga väljamaksetelt kõik maksud ja maksed;
  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu korral ehitaja deklareerima ja tasuma töö- või teenustasult oma tuludeklaratsioonis tulumaksu ning tellija deklareerima ja tasuma sotsiaalmaksu ja -maksed (töötuskindlustusmakse ja ka kohustusliku kogumispensioni makse, kui ehitaja on kohustatud isik).

 

04.12.2019