Sa oled siin

Olulisemad muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Järgmisesse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2018. aastaga. Samuti on ära toodud muudatused, mis mõjutavad 2020. aasta tulude deklareerimist 2021. aastal.

  2018. a tuludeklaratsioon 2019. a tuludeklaratsioon
Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev 31. märts 2019 30. aprill 2020
Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtpäev hiljemalt 1. juuliks või 1. oktoobriks 2019 hiljemalt 1. oktoobriks 2020
Eesti äriühingult saadud dividend Dividend maksustati üldreeglina ainult äriühingu tasemel

Äriühingu regulaarselt makstavad dividendid maksustatakse:

  • äriühingu tasemel 14%-ga,
  • füüsilisele isikule väljamaksmisel peetakse kinni 7% tulumaks. Selline dividend on kajastatud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 5.1 I osas.

Äriühingu muu dividend maksustatakse jätkuvalt ainult äriühingu tasemel. Selline dividend on kajastatud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 7.1.

Sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitis mitme kuu eest Neljandas kvartalis saadud hüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele, teha 2018. a tuludeklaratsiooni parandus ning osa 2018. aastal saadud hüvitisest deklareerida 2019. aasta tuludeklaratsioonis Neljandas kvartalis saadud hüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning osa 2019. aastal saadud hüvitisest deklareerida 2020. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2021. aasta 30. aprilliks
Tagasisaadava tulumaksu annetamine e-MTAs Tuludeklaratsiooni esitamisel lihtsustatud annetamise võimalust ei ole Tagasisaadava tulumaksu saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele
Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendi tuludeklaratsioon Eestis maksustatavast tulust tehtavate mahaarvamiste arvestus sõltub sellest, kas isiku Eestis maksustatav tulu moodustab tema maksustatavast kogutulust vähemalt 75%

Eestis maksustatavast tulust tehtavaid mahaarvamisi võetakse arvesse proportsionaalselt isiku Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema 2019. a maksustatavas kogutulus.

(2020. a tulude deklareerimisel mahaarvamistele proportsiooni enam ei arvutata.)

 

  2020. aasta tulu deklareerimise muudatused (tuludeklaratsioon, mis esitatakse 30. aprilliks 2021)
Täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamisel Suureneb täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest. Täiendav maksuvaba tulu on 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendavat maksuvaba tulu ei vähendata, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral
Mahaarvamised välistulu saamisel Eesti resident ja Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident saavad mahaarvamisi arvesse võtta sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalule

 

  2021. aasta tulu deklareerimise muudatused (tuludeklaratsioon, mis esitatakse 30. aprilliks 2022)
Maksuvabastus toetusele Tulumaksuga ei maksustata ning tulumaksu ei peeta kinni riigieelarve seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel makstavalt toetuselt lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks

 

15.01.2020