Sa oled siin

Olulisemad muudatused 2017. aasta ja 2018. aasta tulude deklareerimisel

Järgmisesse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2017. ja 2018. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2016. aastaga.

  2016. a tuludeklaratsioon 2017. a tuludeklaratsioon 2018. a tuludeklaratsioon
Maksuvaba tulu aastas 2040 eurot 2160 eurot

Maksuvaba tulu 6000 eurot.

Tuluvahemikus 14 400–25 200 eurot maksuvaba tulu väheneb nullini.

Täiendav maksuvaba tulu pensioni saamisel 2700 eurot 2832 eurot Kehtib üldine maksuvaba tulu.
tööõnnetushüvitise saamisel 768 eurot 768 eurot
Maksuvaba tulu summa suurus Kindel summa Kindel summa Maksuvaba tulu suurus sõltub isiku aastatulust (sh dividendid; välistulu, mida ei maksustata; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud sotsiaalmaksu osa võrra).
Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamine Abikaasad võisid esitada ühise tuludeklaratsiooni Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning abikaasade ühist tuludeklaratsiooni ei ole.

Alla 2160 euro suurust tulu saanud abikaasa maksuvaba tulu võib arvesse võtta tema abikaasa.
Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole.
Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu summa abikaasale ülekandmine Abikaasad võisid esitada ühise tuludeklaratsiooni

Maksustatavat tulu või eluasemelaenu intressi ja koolituskulu piirangut ületava osa (kui abikaasade varasuhteks on varaühisus) ning laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda.

Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole.
Eluasemelaenu intressi piirsumma 1200 eurot 300 eurot Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole.
Laste maksuvaba tulu summa Deklareerida võis oma laste andmed Deklareerida võib ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri.

Laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda.
Ka muu isik võib deklareerida tema ülalpidamisel olevad lapsed, kui teine õigustatud isik (lapsetoetuse saaja) last ei deklareeri.
Pangahoiuse intress Maksuvaba Maksuvaba Tulumaksuga maksustatav

 

22.02.2018