Sa oled siin

Olulisemad muudatused 2016. aasta tulude deklareerimisel

Järgmisesse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2016. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2015. aastaga.

  2015. a 2016. a
Maksuvaba tulu aastas 1848 2040
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2640 2700
Täiendav maksuvaba tulu koolituse, eluasemelaenu intresside ja annetuste korral 1920 1200
Annetuste maksuvabastuse piirmäär Annetuste korral rakendati täiendavat piirangut kuni 5% tuludest. Täiendavat piirangut ei ole.
Eluruumi üüritulude maksustamine Maksustamisele läks kogu saadud üüritulu. Maksustamisele läheb 80% saadud üürituludest.
Koolituskulud Kõik mootorsõidukijuhi koolitused sai tuludest maha arvata. Koolituskuluna ei käsitleta AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.
Kõik huvihariduse kulud sai tuludest maha arvata. Tuludest ei saa maha arvata 1. jaanuari 2016 seisuga 18 aasta vanuse ja sellest vanema isiku huvihariduse kulusid.

 

28.04.2017