Tulumaksu tagastamine

Tulumaksu tagastamise taotlust eraldi esitama ei pea, maksuhaldur tagastab esitatud tuludeklaratsiooni alusel arvutatud enammakstud tulumaksu maksumaksja pangakontole.

Enammakstud tulumaks tagastatakse isikule füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel arvutatud summas maksuhalduri poolt kas 3. juuliks või ettevõtluse või vara võõrandamise kasu või välistulude deklareerimise korral 2. oktoobriks. Samuti tagastatakse enammakstud tulumaks 2. oktoobriks mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis.

Välisriigi pangakonto kohta tuleb kirja panna pangakonto number, panga nimetus, aadress, SWIFT-kood e BIC ning pangakonto IBAN-kood.

Tagastatava summa ülekandmisel maksukohustuslase välisriigis olevale pangakontole on maksuhalduril õigus tagastatava summa ülekandmise kulud tagastatavast summast maha arvata. 

 

15.02.2017