Töötuskindlustusmakse mahaarvamine

Teise lepinguriigi residendi maksustatavast tulust arvatakse maha töötuskindlustuse seaduse alusel kinnipeetud töötuskindlustusmaksed. Nimetatud maksuvabastuse saamiseks ei ole kohustust esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, sest mahaarvamine tehakse juba väljamakse tegemisel vormi TSD lisal 2.

 

15.02.2017