Näited

Näide, kui teise lepinguriigi resident saab Eestist üle 75% maksustatavat tulu

Läti resident töötas 5 kuud Eesti tööandja juures Eestis. Tööandja pidas igal kuul väljamakselt summas 1000 eurot kinni tulumaksu 20%, arvates maha kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1,6%, seega kinnipeetud tulumaksu summa on 984 eurot = (5000 - 80) * 0,20. Läti residendi Eestis maksustatav tulu oli 5000 eurot, Lätis teenis ta samal aastal kokku 1000 eurot.

Eestis maksustatav tulu on seega 83,33% maksustamisperioodi maksustatavast tulust ning Läti residendil on õigus esitada Eestis residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon ning arvata Eestis maksustatavast tulust maha tulumaksuseaduses residendile lubatud kuludest 83,33%. Läti residendil on kaks alla 17aastast last ning ta tegi koolituskulusid 200 euro eest.

Eesti tulud 5000
Eestis aasta jooksul kinnipeetud tulumaks 984
Eestis kinnipeetud töötuskindlustusmakse 80
Maksuvaba tulu 2040
Täiendav lapse maksuvabastus 1848
Koolituskulu 200
Kokku mahaarvamised 3486,53 [(2040 + 1848 + 200) * 0,8333] + 80
Eestis maksustatav tulu 1513,47 (5000 - 3486,53)
Lõplik tulumaks 302,69 (1513,47 * 0,20)
Tagastamisele kuulub tulumaks 681,31 (984 - 302,69)


Näide, kui teise lepinguriigi resident saab Eestist alla 75% maksustatavat tulu

Saksa resident on soetanud endale korteri Pärnus, mille välja rentimise eest äriühingule teenib ta aastas 18 000 eurot. Aasta jooksul on äriühing pidanud renditulult tulumaksu kinni 20% ehk 3600 eurot (18 000 * 20% = 3600). Välisriigist saadud tulud moodustab kokku 14 500 eurot (deklareeritakse tabelis 8.9). Seega on Saksa residendi kogu maksustamisperioodi maksustatav tulu 32 500 (18 000 + 14 500 = 32 500), millest Eesti tulu (18 000) moodustab 55,38%. Järelikult sai mitteresident alla 75% oma kogutuludest Eestis ning mahaarvamisena saab kasutada maksuvaba tulu. Saksa residendile arvestatakse Eestis maksuvaba tulu proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga (antud näite puhul 55,38% ulatuses) tema kogutulu suhtes. 

Eesti tulud 18 000
Eestis aasta jooksul kinnipeetud tulumaks 3600
Mahaarvamisena arvesse võetud maksuvaba tulu 2040 * 0,5538 = 1129,75
Eestis maksustatav tulu 16 870,25 (18 000 - 1129,75)
Lõplik tulumaks 3374,05 (16 870,25 x 20%)
Tagastamisele kuuluv tulumaks 225,95 (3600 - 3374,05)

 

 

07.12.2016