Maksusoodustused

2016. aasta tuludest saab teha järgmised mahaarvamised:

  • maksuvaba tulu (2040 eurot kalendriaastas)
  • täiendav maksuvaba tulu alaealise lapse korral (alates teisest lapsest 1848 eurot kalendriaastas iga kuni 17aastase lapse kohta)
  • täiendav maksuvaba tulu riiklikule pensionile ja kohustuslikule kogumispensionile (2700 eurot kalendriaastas)
  • täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral (768 eurot kalendriaastas)
  • eluasemelaenu intressid
  • koolituskulud
  • kingitused, annetused
  • kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine
  • kohustuslik sotsiaalkindlustusmakse

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning kingitusi, annetusi ei saa maksustatavast tulust maha arvata rohkem kui kokku 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.
 

07.12.2016