Sa oled siin

Mitteresidendi mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust

Üldist mitteresidendi maksustamisest


Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt.

Mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni väljamakse tegemisel.

Eesti ja välisriigi vahelises tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus (edaspidi maksuleping) sätestatud tulumaksuseadusest soodsama määra kohaldamiseks väljamakse tegemisel esitatakse tulumaksu kinnipidamisel koos tuludeklaratsiooni vormiga TSD saaja residentsuse tõend (ingl k certificate of residency).

Reeglina on kinnipeetud (ka maksulepingu soodusmääraga) tulumaks mitteresidendile lõplikuks maksuks ehk mitteresident ise tuludeklaratsiooni esitama ei pea (olenevalt tululiigist on deklareerimise kohustus ainult saajal, näiteks ettevõtlustulu või vara võõrandamise kasu korral).

Väljamakse tegija peab tulumaksu kinni kogu summalt, st maksustatavast tulust tulumaksu arvutamisel mahaarvamisi (maksuvaba tulu) teha ei saa. Erandina arvatakse tulumaksuga maksustatavast summast maha kinnipeetud töötuskindlustusmakse (1,6%), kui selle tasumine oli Eestis kohustuslik.
 

Mahaarvamised maksustatavast tulust


Mitteresident võib oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust teha tulumaksuseaduses residendile ettenähtud mahaarvamisi, kui mitteresidendist füüsiline isik on Euroopa Liidu Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes esitab residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni .

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8.9 näitab mitteresident ka väljastpoolt Eestit saadud tulu, sest kuigi Eestis maksustatakse vaid Eesti tulu, mõjutab kogu maailma tulu suurus Eestis lubatud mahaarvamiste suurust. Kui kogu  maailmas saadud tulu kokku ületab 25 200 eurot, ei saa Eestis maksuvaba tulu arvesse võtta.  

Välisriigi tulu ja välisriiki tasutud tulumaks peab olema dokumentaalselt tõendatud (sobib näiteks välisriigi maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsiooni koopia). Teisi välismaa tulude tabeleid (8.1–8.8) mitteresident ei täida.

Mahaarvatavad kulud märgitakse neid tõendavate dokumentide alusel tuludeklaratsiooni.

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon esitatakse kalendriaasta maksustatavate tulude kohta hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks.

Seega Eestis mitteresidendile maksustatava (näiteks igakuise) väljamakse tegemisel kinnipeetud enammakstud (lubatud mahaarvamiste võrra) tulumaks tagastatakse mitteresidendile tagantjärele kord aastas maksuhalduri poolt.
 

Lubatud mahaarvamiste loetelu

 

2017

2017. aasta tuludest saab teatud tingimustel teha järgmised mahaarvamised:
 • maksuvaba tulu – 2160 eurot

 • täiendav maksuvaba tulu alaealise lapse korral – alates teisest lapsest 1848 eurot kalendriaastas iga kuni 17aastase lapse kohta

 • eluasemelaenu intressid – kuni 300 eurot aastas

 • koolituskulud

 • kingitused, annetused

 • kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine

 • kohustuslik sotsiaalkindlustusmakse

2018, 2019

2018. ja 2019. aasta tuludest saab teatud tingimustel teha järgmised mahaarvamised:

 • maksuvaba tulu – olenevalt tulu suurusest kuni 6000 eurot kalendriaastas (täpsemalt veebilehelt „Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018")

 • täiendav maksuvaba tulu alaealise lapse korral – alates teisest lapsest 1848 eurot kalendriaastas iga kuni 17aastase lapse kohta 

 • eluasemelaenu intressid – kuni 300 eurot aastas

 • koolituskulud

 • kingitused, annetused

 • kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine

 • kohustuslik sotsiaalkindlustusmakse

Piirangud


Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning kingitusi ja annetusi ei saa maksustatavast tulust maha arvata rohkem kui kokku 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.

Lisaks on mahaarvamised piiratud olenevalt kogu maailma tulu suurusega.


 

 
06.08.2020